'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do tempa wzrostu presji inflacyjnejWarszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Podczas majowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że inflacja w kolejnych kwartałach powinna ustabilizować się na poziome zbliżonym do odnotowanego w kwietniu i pozostanie umiarkowana, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Zdaniem niektórych członków Rady, w kierunku wyższej inflacji będą oddziaływały wciąż korzystne uwarunkowania popytowe utrzymujące się w polskiej gospodarce, które znajdują odzwierciedlenie we wzroście cen usług. Członkowie ci wskazywali, że w warunkach wysokiego wykorzystania zasobów w gospodarce trudno ocenić, jak długo przedsiębiorstwa będą mogły obniżać marże, aby uniknąć konieczności przełożenia rosnących kosztów produkcji na ceny. Zdaniem tych członków Rady, inflację w kolejnych kwartałach może także podwyższać wzrost wydatków socjalnych, nawet jeżeli będzie mu towarzyszył niższy przyrost pozostałych wydatków sektora finansów publicznych" - czytamy w "minutes".

Niektórzy członkowie RPP wskazali, że proinflacyjny wpływ zwiększenia wydatków socjalnych powinien być niewielki, w szczególności ze względu na możliwe przeznaczenie ich na oszczędności.

"Członkowie ci zaznaczali ponadto, że silna konkurencja cenowa oraz przewidywane w kolejnych kwartałach obniżenie dynamiki PKB będą ograniczały presję inflacyjną. Część członków Rady podkreślała, że czynnikiem niepewności jest kształtowanie się cen ropy naftowej na świecie i energii elektrycznej w Polsce w kolejnych latach" - czytamy dalej.

Członkowie Rady podkreślili, że długoterminowe oczekiwania inflacyjne uczestników rynku pozostają zakotwiczone w pobliżu celu inflacyjnego.

Inflacja CPI wyniosła w kwietniu 2,2% r/r.

(ISBnews)