W konkursie "Małe granty sołeckie marszałka woj. warmińsko-mazurskiego" rywalizowały 92 projekty zgłoszone przez gminy i realizowane w sołectwach. Dotacje - w wysokości nie większej niż 8 tys. zł każda - otrzymało 19 przedsięwzięć. Regionalny samorząd przeznaczył na ten cel 150 tys. zł.

Zgodnie z regulaminem granty można było uzyskać na inwestycje, które nie mają charakteru komercyjnego i przyczynią się do modernizacji terenów wiejskich poprzez zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych. O tym, co ma być zrealizowane decydowali mieszkańcy na zebraniach wiejskich. W praktyce dotacje otrzymały głównie projekty polegające na zagospodarowaniu miejsc, w których można spędzać wspólnie czas; altanek, placów zabaw i rekreacji, czy plenerowych siłowni.

Jak ocenił marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, duże zainteresowanie konkursem potwierdziło, że był to pomysł, na który czekało środowisko wiejskie. "Kwoty dotacji nie są duże, ale to bardzo ważne pieniądze, ponieważ stwarzają możliwości realizacji zadań, które są bliskie ludziom i nieraz bardzo wyczekiwane przez lokalną społeczność" - mówił.

Według marszałka do uczestnictwa w konkursie niezbędna była aktywność obywatelska mieszkańców i współpraca sołectw z gminami, które mogły wnieść do projektów wkład własny. Zapowiedział, że regionalny samorząd przeznaczy w przyszłym roku znacznie wyższą kwotę na kontynuację tego programu.

Dotychczas pieniądze na niewielkie inwestycje służące poprawie życia mieszkańców wsi pochodziły głównie z funduszu sołeckiego, który może być wyodrębniony w budżecie gminy. Szacuje się, że w ostatnich latach takie fundusze tworzyło nie więcej niż 68 proc. gmin w kraju.

Zdaniem wójta gminy Ostróda Bogusława Fijasa, potrzeb na popegeerowskiej wsi jest tak dużo, że wsparcie od samorządu województwa przyda się również w gminach mających fundusz sołecki. Jak mówił, mieszkańcy sołectw sami najlepiej wiedzą na co je wydać. Na jego terenie dotacja od marszałka i 5 tys. zł z budżetu gminy zostaną przeznaczone na budowę siłowni pod chmurką w Klonowie.

W sołectwie Lakiele, w gminie Kowale Oleckie dzięki dofinansowaniu przy świetlicy wiejskiej powstanie altana z miejscem na grilla. "Nie mieliśmy do tej pory miejsca, w którym moglibyśmy zrobić np. wiejskie dożynki. Teraz to się zmieni" - powiedziała PAP sołtys Iwona Bach-Chmielewska.

Jak mówiła, w tym roku w jej gminie nie ma funduszu sołeckiego. W poprzednich latach sołectwo otrzymało natomiast środki na wyposażenie świetlicy i oznakowanie miejscowości. W pracach przy tworzeniu miejsca integracji w Lakielach mają uczestniczyć mieszkańcy wsi.

Zgodnie z założeniem konkursu "Małe granty sołeckie marszałka woj. warmińsko-mazurskiego" wszystkie dotowane inwestycje mają być zrealizowane jeszcze w tym roku.

>>> Czytaj też: Oto najsłabsza strona polskiej gospodarki. "Przedsiębiorstwom może zabraknąć zdolności produkcyjnych"