Marszałek Witold Kozłowski przypomniał, że władze regionu konsekwentnie od lat wspierają wszystkie służby ratownicze, dofinansowując zarówno zakup sprzętu i wyposażenia, jak i budowy nowej infrastruktury. "Dzięki pracy małopolskich strażaków wszyscy możemy czuć się bezpiecznie. Swoją postawą codziennie udowadniają, że zasługują na zaufanie, jakim ich obdarzamy" – podkreślił marszałek.

Jak poinformował małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Marek Bębenek, środki przekazane przez zarząd województwa znacząco poprawią planowanie i przebieg trwających od dwóch lat prac budowlanych przy nowej strażnicy. Umożliwią one budowę m.in. dachu obiektu.

Strażnica, która ma być gotowa w przyszłym roku, powstaje na miejscu starego obiektu. Z racji usytuowania na terenie, który jest często nawiedzany przez podtopienia i powodzie, będzie wyposażona w magazyn ze sprzętem przeciwpowodziowym, a także obiekty szkoleniowe dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z powiśla dąbrowskiego. Całkowity koszt inwestycji to 17,5 mln zł.

Władze Małopolski przypomniały, że w latach 2012-2017 przekazały prawie 2,4 mln zł na wsparcie PSP. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup m.in. specjalistycznych pojazdów, namiotu pneumatycznego, kontenera, motopomp, pilarek ratowniczych, wentylatorów, sprężarek, aparatów chroniących drogi oddechowe, fantomów i defibrylatorów.(PAP)

Autor: Rafał Grzyb