Z 3 bln euro zainwestowanych w całej wspólnocie 49 proc. dotyczyło budownictwa. Prawie jedna trzecia sumy wszystkich inwestycji w UE (30 proc.) przeznaczona była na inwestycje w maszyny, urządzenia i systemy broni. Własność intelektualna miała 20-procentowy udział w całości inwestycji. Ta ostatnia kategoria wykazała największy wzrost w stosunku do całkowitych inwestycji kapitałowych.

Wśród krajów UE, w relacji do PKB najwięcej inwestują Irlandczycy. Stosunek inwestycji do PKB na Zielonej Wyspie wyniósł w 2016 r. 29,3 proc. Kolejne były: Czechy (24,6 proc.), Szwecja (24,2 proc.), Malta (23,4 proc.), Belgia (23,0 proc.), Austria (22,9 proc.) i Rumunia. (22,7 proc.).

Na drugim końcu skali z najniższym udziałem inwestycji znalazła się Grecja (11,4 proc. PKB), a następnie Portugalia (14,8 proc.), Wielka Brytania (16,7 proc.), Włochy (17,0 proc.) Cypr (17,2 proc. ), Węgry (17,8 proc.), Luksemburg (17,8 proc.) i Polska (18,1 proc.). W Polsce w porównaniu do poprzedniego roku nakłady na inwestycje jako proc. PKB zmalały o 2 pp. W 2015 roku wskaźnik ten był na poziomie 20,1 proc.

Patrząc w dłuższej perspektywie, od 1996 roku największy wzrost (o 13,7 pp) odnotowano w Bułgarii (z 5,4 proc. PKB w 1996 r. do 19,1 proc. w 2016 r.) oraz w Irlandii (+ 9,5 pp), a następnie w Szwecji (+4,2 pp) i Francji (+2,1 pp). Natomiast w ciągu ostatnich 20 lat największe spadki inwestycji w relacji do PKB zanotowano na Słowacji - o 13,3 pp. W 1996 r. inwestycje u naszych południowych sąsiadów kształtowały się na poziomie 33,5 proc. PKB, podczas gdy w 2016 r. wyniosły 20,2 proc. PKB. Dużo mniej niż 20 lat temu inwestują też Czesi i Grecy. W obu tych krajach relacja inwestycji do PKB spadła o 9,4 pp.

>>> Polecamy: Bielecki: Polska w czasie kryzysu postępowała zupełnie odwrotnie od podręcznika [WYWIAD]