Wstępnie szacowano, że PKB kdk wzrósł o 0,4 proc., po wzroście w IV kw. o 0,7 proc.

Rdr PKB w strefie euro wzrósł w I kw. o 2,5 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 2,5 proc., po wzroście w IV kw. o 2,8 proc. (PAP Biznes)