Eurostat opublikował właśnie raport "Gospodarka europejska od początku nowego tysiąclecia - portret statystyczny". Publikacja ilustruje szeroki zakres danych statystycznych. Zawiera krótkie opisy głównych ustaleń, uzupełnione interaktywnymi wizualizacjami, które pozwalają na porównanie krajów.

Raport podzielony jest na cztery części koncentrujące się na konkretnych obszarach: gospodarka (długoterminowe trendy makroekonomiczne dla PKB, inwestycji i konsumpcji, handlu, inflacji czy bezrobocia), gospodarstwa domowe (dochody i wydatki gospodarstw domowych, informacje o ewolucji rynku mieszkaniowego), biznes (omówienie struktury przedsiębiorstw w gospodarce, poziom inwestycji, zadłużenia i rentowności, z osobną sekcją poświęconą sektorowi bankowemu), a także sektor publiczny (wydatki i dochody rządowe, deficyt publiczny i dług, zatrudnienie w sektorze rządowym).

Jednocześnie Eurostat opracował też interaktywny test dla tych, którzy interesują się europejską gospodarką. Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę, na infografice poniżej wyznacz przebieg linii dla danego wskaźnika, a następnie sprawdź, czy twoje przewidywania pokrywają się z rzeczywistością.

Portret statystyczny europejskiej gospodarki