S&P mocno obniżyła w lipcu szacunki średniorocznej inflacji w Polsce w 2018 r. - do 1,7 proc. z 2,5 proc.

Najnowszy raport nie zawiera uzasadnienia dla rewizji.

Agencja utrzymała jednocześnie prognozy kluczowych wskaźników fiskalnych.

Poniżej zestawienie szacunków S&P dla wybranych wskaźników makroekonomicznych Polski na 2018 r. (o ile nie wskazano inaczej dane w proc.).

Prognozy z: VII '18 | IV '18
Prognozy na: 2018 | 2018
PKB per capita (tys. USD) 15,4 | 15,4
Realny wzrost PKB 4,7 | 4,5
Realny wzrost PKB per capita 4,7 | 4,5
Deficyt gg/PKB 2 | 2
Dług publ./PKB (brutto) 49,4 | 49,5
Dług publ./PKB (netto) 46,6 | 46,7
CPI (średniorocznie) 1,7 | 2,5
Realny wzrost inwestycji 6,5 | 6,5
Inwestycje/PKB 20,5 | 20,8
Oszczędności/PKB 19,3 | 19,7
Deficyt obrotów bieżących/PKB 1,2 | 1,1
Deficyt handlowy/PKB 1,3 | 1,2
USD/PLN na koniec roku 3,76 | 3,76

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch to "A-" (jeden poziom niżej niż Moody's). Perspektywy obu ocen są stabilne.

Agencja S&P ocenia Polskę na poziomie "BBB+", dwa poziomy w dół względem Moody's, z perspektywą pozytywną.

Daty zaplanowanych przeglądów ratingu Polski do końca 2018 r.:

14 września - Moody's

12 października - Fitch, S&P.

>>> Czytaj też: Polska jest rajem dla złodziei podatkowych? Komisja ds. wyłudzeń VAT ma to zbadać