Rynek oczekiwał wzrostu o 2,3 proc. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału.

W IV kw. 2018 r. gospodarka USA wzrosła o 3,4 proc. kwartał do kwartału SAAR, a w III wzrost wyniósł 2,2 proc.

Konsumpcja prywatna wzrosła w I kw. o 1,2 proc., wobec oczekiwanych +1,0 proc.

Bazowy deflator PCE wyniósł w I kw. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału 1,3 proc., wobec prognoz +1,4 proc. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji.

>>> Czytaj też: Polska goni Zachód. PKB na mieszkańca to już 74 proc. unijnej średniej