Teraz pora na to, by wziąć się do działania. Co jest najważniejsze z punktu widzenia pracodawców i przedsiębiorców w Polsce w okresie najbliższych 4 lat?

- Najważniejsze jest kontynuowanie, podtrzymanie i przyspieszenie wzrostu gospodarczego tak, by zaspokajać liczne potrzeby społeczne – mówi Leszek Juchniewicz, główny ekonomista Pracodawców RP.

Juchniewicz: Najważniejsze po zmianie rządu jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego

- Ważne jest, by generować ułatwienia dla rozwoju biznesu i sprawiedliwie dzielić wspólny dorobek. PKB jest oczywiście syntetyczną miarą naszego rozwoju, ale nie tylko jest ważne, czy to będzie tempo 5 czy 4 proc. czy też mniej, ważne dla nas jest to, w jaki sposób będzie to dzielone. Zadanie to nie będzie z pewnością należeć do najłatwiejszych, bo czeka nas pewne spowolnienia gospodarcze. Takie tendencje obserwujemy na całym świecie, a zwłaszcza u naszych sąsiadów, np. w gospodarce niemieckiej, z którą jesteśmy silnie powiązani. Trudno więc będzie dotrzymać obietnic, takich jak np. zrównoważonego budżetu – mówi Juchniewicz.

Ekonomista dodaje, że dwa następne cele dla rządu o strategicznym wymiarze to poprawa systemu opieki zdrowotnej - i nie chodzi tu tylko zwiększenie środków, ale i o to by te środki były efektywnie lokowane i wykorzystane - oraz ekologia, o której nie zawsze pamiętamy, a w tej materii musimy podjąć szereg nowych wyzwań.