Generalnie poprawki PiS mają charakter doprecyzowujący i legislacyjny. 38 poprawek opozycji zmierza głównie do wykreślenia najbardziej krytykowanych zapisów obu projektów.

Najważniejsza poprawka PiS ws. KRS przewiduje wykreślenie własnej wcześniejszej poprawki, że kandydatów do KRS mogły zgłaszać m.in. grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Najważniejszą poprawką PiS ws. SN jest przyznanie prawa wnoszenia skargi nadzwyczajnej do SN także prezydentowi RP. Według innej poprawki, badając skargę nadzwyczajną, SN mógłby zaskarżone orzeczenie sądu uchylić nie tylko w całości - jak głosi projekt - ale również tylko w części. Kolejna poprawka PiS doprecyzowuje, że skargę taką można by składać od orzeczeń i sądów powszechnych, i wojskowych.

Inna poprawka PiS głosi, że prezydent RP określi regulamin SN po zasięgnięciu opinii Kolegium SN, z zastrzeżeniem, że nie byłoby to konieczne przy wydawaniu pierwszego takiego regulaminu.

Komisje zajmują się poprawkami do obu projektów Andrzeja Dudy w związku ze złożeniem w środę, podczas II czytania obu projektów, kolejnych poprawek.(PAP)

autor: Łukasz Starzewski, Marcin Jabłoński