Przewodniczący Komisji zaznaczył, że dialog z polskim rządem trwa.