Tymczasem jeszcze jednym poważnym czynnikiem powodującym te zmiany jest gwałtowny spadek poparcia dla lewicy, który pozwolił polityce jeszcze bardziej skręcić w kierunku radykalizmu.

W niektórych państwach Europy Środkowo-Wschodniej odwrócenie się od lewicy nastąpiło wcześniej i w większym stopniu. W Polsce, a później na Węgrzech, poparcie dla takich ugrupowań załamało się z powodu złamanych obietnic wyborczych i uwikłania w skandale korupcyjne. Wiele partii socjaldemokratycznych w całej Europie Zachodniej idzie w ich ślady – niektóre z najstarszych i największych ugrupowań Europy osiągają rekordowo niskie wyniki wyborcze w takich państwach jak Holandia, Francja, Niemcy, Szwecja i Włochy. Wobec braku lewicy jako wiarygodnej alternatywy politycznej, miliony wyborców zwracają się ku prawicy w poszukiwaniu odpowiedzi na swoje problemy i frustracje.

>>> Treść całego artykułu można znaleźć w weekendowym wydaniu DGP.