Sienkiewicz powiedział na konferencji prasowej, że nowa komisja ma być odpowiednikiem nowo powołanego Ministerstwa Klimatu i będzie "wypełniać zadania jakie ciążą na najważniejszym organie władz RP - Sejmie".

Jak uzasadnili inicjatorzy, powołanie takiej komisji wynika z konieczności zajęcia się już w tej chwili skutkami zmian klimatycznych, które są już widoczne w Polsce i oddziałują na zdrowie Polaków, stan państwa, gospodarki, środowiska. Sienkiewicz zaznaczył także, że nie znamy dynamiki tego zjawiska. Dlatego – jego zdaniem – w Sejmie należy powołać forum, w którym posłowie będą mogli na bieżąco dyskutować o zmianach klimatycznych, czy spotykać się z urzędnikami państwowymi.

Politycy KO zaznaczyli, że jest projekt uchwały ws powołania nowej sejmowej komisji, to propozycja ponad podziałami. Wyrazili nadzieję, że zostanie przyjęta jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu. (PAP)