Jednocześnie stowarzyszenie uchwaliło manifest, którego treść została opublikowana na stronie www.stowarzyszeniegetback.pl

Stowarzyszenie reprezentuje członków zwyczajnych i wspierających, jak również wszelkie osoby zaangażowane pełną realizacją uzasadnionych praw wierzycieli spółki GETBACK S.A.

Każdego dnia wszelkimi możliwymi kanałami komunikacji, stowarzyszenie pozyskuje jak najszerszą wiedzę na temat realnego stanu wszelkich prowadzonych spraw w celu udzielania zainteresowanym precyzyjnej informacji.

Stowarzyszenie Obligatariuszy GetBack tworzy społeczność opartą o zasadę profesjonalizmu i wzajemnego szacunku których celem jest najpełniejsze odzyskanie zainwestowanych środków. W tym celu aktualnie podjęto działania, w celu zbudowania struktury pozyskiwania i dystrybucji informacji o zdarzeniach istotnych w przedmiotowej sprawie.

Członkowie założyciele stowarzyszenia wyrażają przekonanie, że wyłącznie zorganizowane działanie obligatariuszy GetBack S.A., cechujące się kompleksowym i profesjonalnym podejściem do egzekucji roszczeń, pozwoli na pełne zabezpieczenie interesów wierzycieli GetBack S.A.

W oparciu o jednolitą koncepcję wspólnego działania, Stowarzyszenie skupia się obecnie na zgromadzeniu w swojej strukturze jak największej informacji, które w oparciu o wiarygodne i sprawdzone ustalenia i analizy wypracuje najkorzystniejszy scenariusz planowanych działań.