Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie.

"Oczekuje się, że inflacja w ujęciu 12-miesięcznym będzie poruszała się blisko symetrycznego 2-proc. celu w średnim terminie" - napisano w komunikacie.

Poprzednio wskazywano, iż inflacja "wzrośnie w nadchodzących miesiącach i ustabilizuje się wokół 2-proc. celu w średnim terminie".

Fed uważa, że w ujęciu rocznym zarówno zasadnicza miara inflacji, jak też inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii "zbliżyły się do 2-proc."

Poprzednio bankierzy uważali, iż dynamika cen "nadal pozostaje poniżej poziomu 2 proc."

W majowym komunikacie wskazano natomiast, iż rynkowe miary "pozostają niskie". Wykreślono tym samym stwierdzenie, iż miary te "wzrosły w ostatnich miesiącach". Utrzymano ocenę, iż "ankietowe miary długoterminowych oczekiwań inflacyjnych pozostają bez większych zmian".

Z majowego komunikatu wypadło stwierdzenie, iż "Fed uważnie monitoruje rozwój sytuacji inflacyjnej" oraz iż "perspektywy dla gospodarki w ostatnich miesiącach poprawiły się".

Wskazano, że "ryzyka dla perspektyw są zasadniczo zbilansowane". Poprzednio ocena ta odnosiła się do "krótkoterminowych" czynników ryzyka.

Preferowana przez Fed miara inflacji - bazowy deflator spożycia prywatnego (PCE) - wzrósł w marcu do 1,9 proc. rdr. z 1,6 proc. To najwyższy odczyt od początku 2017 r. Wg marcowych prognoz Fed bazowy PCE miał osiągnąć taką dynamikę rdr dopiero na koniec bieżącego roku. Zasadniczy PCE wzrósł w III do 2,0 proc. To dopiero trzeci odczyt na poziomie co najmniej 2,0 proc. od kwietnia 2012 r.

>>> Czytaj też: Polska magnesem dla inwestorów. Jesteśmy na unijnym podium