Zdaniem wspomnianych psychologów nasza kultura nie docenia wystarczająco znaczenia motywacji dla naszych życiowych osiągnięć. Uważają oni, że położenie nacisku w edukacji dzieci na motywację znacznie zwiększy ich życiowe szanse - pisze Quartz.

Nie brakuje naukowych badań potwierdzających taki spojrzenie na problem. Jedno z nich jest autorstwa wspomnianych badaczy. Zostało ono zapoczątkowane pod koniec lat 70. i wzięło w nim udział 130 dzieci urodzonych w szpitalu w Fullerton (stan Kalifornia). 90 proc. z nich było rasy kaukaskiej i prawie wszystkie pochodziły z klasy pracującej albo średniej (wyższej średniej).

Gottfriedowie wraz z zespołem badawczym gromadzili przez cztery dekady dane nt. uczestników badania. Dane pochodziły od rodziców badanych dzieci, ich nauczycieli oraz z indeksów ocen. Badacze mierzyli także IQ dzieci, ich poziom motywacji, a nawet odwiedzali je w domach.

Kluczowe wnioski z badania dotyczą motywacji. Dzieci, które osiągały najlepsze wyniki w młodym wieku w testach mierzących motywację (czyli czerpały radość z procesu uczenia się) osiągały lepsze wyniki od swoich rówieśników: dostawały wyższe oceny, częściej brały udział w kursach oraz zdobywały więcej wysokich stopni naukowych. Częściej też stawały się liderami i były bardziej pewne siebie. Swoją przewagę utrzymywały także w okresie wczesnej dorosłości. Reasumując – poziom motywacji dziecka decyduje w dużej mierze o tym, czy osiągnie w życiu sukces.

Około 19 proc. losowo wybranych do wspomnianego badania dzieci posiadało iloraz inteligencji na poziomie ponad 130, czyli takim, który przyjmuje się za standard dla „edukacyjnie uzdolnionych”. Co ciekawe jednak wspomniana grupa dzieci nie pokrywała się poza kilkoma wyjątkami ze „zmotywowanymi”. Zaangażowane w działania dzieci osiągały znakomite warunki nawet wtedy, gdy nie posiadały wyjątkowych uzdolnień.

- Motywacja sama w sobie stanowi czynnik różnicujący osiągnięcia, który wykracza poza poziom inteligencji – wyjaśnia Adele Gottfried.

Badanie zawierało także obserwację dzieci w ich domowym środowisku. Okazało się, że rodzice, którzy zachęcali potomstwo do dociekliwości, samodzielnego myślenia i wysiłku posiadają dzieci z wysokim poziomem wewnętrznej motywacji i dużymi osiągnięciami. Co więcej, cechy te nie zmieniają się wraz z wiekiem.

>>> Polecamy: Kolejny psychologiczny mit obalony. Samotność może pobudzać kreatywność