Projekt "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" realizowany będzie w regionie świętokrzyskim przez konsorcja, w skład których wchodzą instytucje edukacyjne, samorządy i instytucje wsparcia biznesu. Program zakłada, że minimum 40 procent godzin kształcenia praktycznego uczniowie szkół zawodowych odbywać będą w zakładach pracy.

"Młodzież nie uczy się teoretycznie, ale poznaje w praktyce obsługę urządzeń, na których w przyszłości będzie pracować. Uczniowie szkół zawodowych dostaną za taką naukę pieniądze, a pracodawcy środki na przygotowanie stanowisk pracy i kursy pedagogiczne dla swoich pracowników. Swoje kwalifikacje zawodowe będą mogli też podnosić nauczyciele szkół" – powiedział PAP Jarubas.

W programie weźmie udział 17 szkół, blisko 350 uczniów i 50 firm z województwa świętokrzyskiego. "Chcemy w ten sposób przeciwdziałać jednemu z największych problemów, który dzisiaj trapi nasz region, czyli migracji za pracą. Jeśli młodzież będzie posiadać dobry fach i mieć możliwość zarabiania większych pieniędzy w lokalnych przedsiębiorstwach, to pewnie zastanowi się czy warto wyjeżdżać za pracą za granicę i do innych regionów. Mam nadzieję, że nasze działania sprawią, ze coraz więcej młodych ludzi realizować się będzie zawodowo w woj. świętokrzyskim" – dodał marszałek.

Siedmiu beneficjentów na realizację swoich projektów otrzymało w sumie 8,9 mln zł unijnego dofinansowania. Starostwo Powiatowe w Kielcach na program "Innowacyjny model kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim" otrzymało ponad 2,6 mln zł z UE. W ramach projektu 98 uczniów z Zespołu Szkół w Łopusznie, Chmielniku i Chęcinach będzie odbywało zawodowe praktyki w 11 świętokrzyskich przedsiębiorstwach. "Liczymy, że dzięki temu nasze szkoły zawodowe będą bardziej atrakcyjne, a uczniowie m.in. branży mechanicznej, gastronomicznej, hotelarskiej czy turystycznej podniosą swoje umiejętności zawodowe na tyle, że w przyszłości znajdą bez problemu pracę w swoim zawodzie" – zaznaczył starosta kielecki Michał Godowski.

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan przez dwa lata będzie realizował projekt o wartości blisko 2,5 mln zł, z czego ponad 2,3 mln zł to unijne dofinansowanie. "Będziemy kształcić blisko 100 uczniów techników w kierunkach technik hotelarz, technik usług gastronomicznych i technik żywienia. Projekt zakłada przeniesienie 50 proc. kształcenia praktycznego ze szkół do pracodawcy" – poinformowała PAP r. Anna Kaczor-Małecka z Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

W projekcie "Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła-CKP-Pracodawca" (263 tys. dofinansowania) przygotowanym przez starachowickie Centrum Kształcenia Praktycznego weźmie udział blisko 30 uczniów z ZSZ nr 1 i 3 w Starachowicach. "Taką formę kształcenia realizujemy już w naszych szkołach od kilku lat i doskonale ona się sprawdza. Tym razem uczniowie kształcący się w zawodach technik budownictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych będą mieli praktyki u co najmniej dwóch przedsiębiorców. Zdobędą dodatkowe kwalifikacje i poznają różne środowiska pracy" – zaznaczyła dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach Małgorzata Urban.

Unijne dofinansowanie otrzymały również projekty: "Uczeń – zawodowiec" przygotowany przez kieleckie Stowarzyszenie Forum Pracodawców (1,34 mln zł), "Innowacyjny model kształcenia praktycznego JPD dla kierunku technik informatyk" realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (1,1 mln zł), "Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w powiecie opatowskim", którego beneficjentem jest Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie (961 tys. zł) i "Model kształcenia dualnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich" (287 tys. zł).

Pieniądze na realizację projektu "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" województwo świętokrzyskie pozyskało w trybie pozakonkursowym w ramach inicjatywy Lagging Regions z programu Power. Jak poinformował Jarubas, na zadania związane z innowacyjnym szkolnictwem zawodowym region otrzymał w sumie 18 mln zł. (PAP)

Autor: Janusz Majewski