W Tauronie pierwszy model predykcyjny wykorzystujący sztuczną inteligencję został wykorzystany w wykrywaniu anomalii i przewidywaniu awarii w Elektrowni Łagisza. Działanie tego systemu sprowadza się do analizy dużych zbiorów danych sensorowych (z różnego rodzaju mierników) z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, jak Deep Learning. Dzięki zaawansowanym technikom system – na podstawie historycznych danych eksploatacyjnych oraz bieżącego stanu – buduje odpowiednie matematyczne modele pozwalające wykrywać nieprawidłowości w pracy maszyn, a nawet awarię na wiele godzin przed jej wystąpieniem.

Strategia predykcyjna utrzymania ruchu bloków energetycznych daje możliwość świadomego zarządzania eksploatacją maszyn. Nowy blok 910 MW, który powstaje w Jaworznie, również będzie wyposażony w systemy predykcyjne, by utrzymać najwyższą dyspozycyjność i sprawność bloku. Pracujemy także nad kolejnymi projektami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.

>>> Polecamy: AI od A do Z. Alfabet najważniejszej technologii świata