Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE lub EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). Jednak to, że masz w kieszeni kartę EKUZ nie oznacza, że masz prawo do leczenia całkowicie za darmo.

Za podstawową opiekę zdrowotną nie zapłacisz nic w Danii, Hiszpanii, Irlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz na Litwie, Malcie i Węgrzech. Jeżeli skorzystasz z usług lekarza w pozostałych państwach, trzeba będzie liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Na interaktywnej mapie czerwonym krzyżykiem zaznaczone są państwa, w których do leczenia trzeba będzie dopłacić. Zielony krzyżyk oznacza kraj, w którym podstawowa opieka zdrowotna jest bezpłatna na podstawie karty EKUZ.

EKUZ - Gdzie za co płacimy