To niektóre postulaty, które znalazły się w Pakcie dla Zdrowia 2030, który z inicjatywy DGP podpisali przedstawiciele największych ugrupowań.

Postulaty to jedno, drugie – to sposób ich wprowadzenia w życie. Zazwyczaj to o szczegóły wszystko się rozbija. Przy opiece nad osobami starszymi wszyscy mówią o potrzebie wsparcia ich w środowisku domowym przez asystentów, politycy są też zgodni, że nakłady na służbę zdrowia potrzebują gwarantowanego wsparcia z budżetu, a problem kadrowy związany jest nie tylko ze zwiększeniem wynagrodzeń, ale także zmniejszeniem biurokracji.

1 Z sondaży przeprowadzonych przez DGP wynika, że zdaniem większości respondentów – szczególnie osób starszych i kobiet – niezbędne jest stworzenie Funduszu Opiekuńczego. W jaki sposób mógłby on rozwiązać problem opieki nad seniorami?

Łukasz Szumowski PiS (minister zdrowia)

Utworzenie Funduszu Opiekuńczego jest odpowiedzią na stojące przed nami wyzwania demograficzne. Fundusz pozwoli na zapewnienie kompleksowej (medycznej i socjalnej) opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności nad osobami starszymi. Należy doprowadzić do uruchomienia w każdym powiecie domów dziennej opieki, w których seniorzy mogliby korzystać z różnych form aktywizacji i opieki medycznej. Jednocześnie w szpitalach powiatowych pojawią się dodatkowe łóżka dla pacjentów potrzebujących opieki długoterminowej oraz powstaną powiatowe centra koordynacji opieki domowej.

>>> Czytaj też: Dlaczego głosować? Oto użyteczne motywacje dla każdego [KAC MORALNY]

Tomasz Grodzki Koalicja Obywatelska (senator)

Taki fundusz potrzebuje trzech rzeczy – finansowania, kadr i modelu działania. Jeżeli zostaną spełnione powyższe kryteria, to fundusz będzie wykorzystywany w optymalny sposób. Ale co chcemy dzięki niemu uzyskać? Czy chcemy otworzyć więcej zakładów opiekuńczych i domów spokojnej starości dla seniorów, którzy nie wymagają intensywnej opieki? Ale wtedy potrzebujemy decyzji, na jaki model działania Funduszu Opiekuńczego stawiamy. Kolejne pytanie to skąd pozyskać środki? Na pewno nie mogą one pochodzić z dodatkowej składki nakładanej na Polaków. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyodrębnienie puli środków z budżetu, np. resortu rodziny. Nie jest rozwiązaniem przeznaczenie pieniędzy na Fundusz Opiekuńczy ze środków wykorzystywanych na obsługę systemu ochrony zdrowia. To pieniądze, które muszą iść na leczenie.

Dariusz Standerski Lewica (dyrektor programowy Wiosny)

Warto zastanowić się nad stworzeniem Ministerstwa Polityki Senioralnej, które zarządzałoby funduszem. Mógłby on finansować pracę asystentów, którzy wspieraliby osoby starsze w wykonywaniu codziennych czynności. Bo przecież chodzi o to, by one jak najdłużej przebywały u siebie. Nie da się też tego zrobić centralnie, bo w każdej gminie jest inna sytuacja – dlatego działania takie mogłoby koordynować Centrum Wsparcia Samodzielności. Równocześnie należy zwrócić uwagę na brak geriatrów – w tej chwili na każdy powiat przypada mniej niż jeden.

Władysław Kosiniak-Kamysz Koalicja Polska (prezes PSL)

Konieczny jest rozwój różnych form opieki nad osobami starszymi. W tym celu należy utworzyć profesjonalny system domowej opieki, co pozwoli seniorom jak najdłużej pozostać w swoim środowisku. Muszą też zostać stworzone warunki do zwiększenia różnorodności form opieki i ich upowszechniania: domy dziennego pobytu, wykorzystanie zdobyczy technologicznych: teleopieki i telemedycyny, zorganizowana pomoc sąsiedzka i wolontariat, programy profilaktyczne dla seniorów. Fundusz Opiekuńczy mógłby pomóc w finansowaniu przedstawionych powyżej form opieki nad seniorami.

>>> Treść całego artykułu można znaleźć w weekendowym wydaniu Magazynu DGP i na EDGP