ARP S.A. odegrała ważną rolę w polskiej gospodarce. W ciągu ostatnich 10 lat spółka przeznaczyła ponad 5 mld zł na pożyczki. O ile na początku tego okresu znacznie więcej pożyczek miało charakter pomocowy, to od kilku lat znacznie więcej pożyczek udzielanych jest na zasadach komercyjnych.

Kim są odbiorcy pożyczek?

Pożyczki stanowią jeden z istotnych elementów działalności ARP. Spółka kieruje ofertę do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, szukających finansowania rozwoju i inwestycji. Ważnym produktem są pożyczki na innowacje kierowane również do małych i mikro firm. Wśród pożyczkobiorców ARP S.A. są zarówno firmy prywatne, jak i państwowe, reprezentujące kilkadziesiąt branż – od przemysłu lekkiego do ciężkiego, poprzez spożywczy, telekomunikacyjny czy motoryzacyjny.

O pożyczkach

Przedsiębiorstwa korzystające z usług finansowych ARP S.A. mogą liczyć na wsparcie od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. ARP S.A. zapewnia, że stosuje proste i przejrzyste zasady przy ubieganiu się o finansowanie i nie naraża odbiorcy na ukryte opłaty, a każdy projekt rozpatrywany jest indywidualnie. Klient od początku rozmawia z analitykiem, który doradza w zakresie strukturyzowania transakcji. Dodatkowo ARP S.A. pozwala łączyć pożyczki własne z finansowaniem bankowym, a zwrot pożyczki dopasowany jest do specyfiki realizowanego projektu.

Oferta pożyczkowa ARP S.A. jest uzupełnieniem ofert banków. Jako że spółki nie obowiązuje prawo bankowe, może oferować pożyczki firmom działających w branżach uważanych przez banki za ryzykowne oraz takim, które borykają się z brakiem płynności finansowej.

Na co można wziąć pożyczkę?

ARP S.A. udziela pożyczek na realizację projektów innowacyjnych, realizację inwestycji, realizację przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstw, finansowanie zamówień.

Warunki finansowania

ARP S.A. nie pobiera opłaty wstępnej za rozpatrzenie wniosku, a system opłat nie zawiera dodatkowych prowizji doliczanych do oprocentowania. Spółka finansuje kapitał obrotowy na okres dłuższy niż banki, w związku z czym firmy nie muszą co roku występować o przedłużenie finansowania. Tym samym krótkoterminowe osłabienie sytuacji firmy lub całej branży nie powoduje ryzyka nieprzedłużenia finansowania. Okres finansowania, harmonogram spłaty kapitału, a także okres karencji ustalane są indywidualnie z każdym przedsiębiorstwem.

Przykład firmy, która rozwinęła się dzięki finansowaniu ARP

Pronar to firma działająca na rynku maszyn i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych i recyklingowych. Jest obecna na rynkach zagranicznych. Poprzez własną sieć dilerską prowadzi sprzedaż we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Skandynawii i Rosji. Swoje produkty eksportuje do ponad 60 krajów.

Szybki rozwój firmy i ekspansja na rynki zagraniczne wymagają zaangażowania dodatkowych środków, po które Pronar zgłosił się do ARP. Za pozyskane finansowanie w wysokości 30 mln zł firma zamierza kupić materiały do produkcji na realizację nowych zamówień.