Według danych Eurostatu w Polsce pod koniec 2017 r. aż 59% Polaków było zatrudnionych w sektorze usług. Pośród tej liczby, największy odsetek zatrudnienia zaobserwowano w przemyśle, usługach żywienia, opiece i handlu. Zapotrzebowanie na tego typu usługi wciąż rośnie. Ale czy sami pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy?

Jasne strony pracy fizycznej – co wpływa na zadowolenie pracowników?

28% ankietowanych raportu Pracuj.pl zadeklarowało, że jest bardzo zadowolonych z wykonywanej pracy, a 44% oceniło swoją sytuację zawodową stosunkowo pozytywnie. Poza tym ponad połowa badanych docenia posiadane umiejętności, uważając siebie za ekspertów w swojej dziedzinie.

Na komfort pracy duży wpływ ma relacja z pracodawcą. Większość badanych zadeklarowała, że utrzymuje z szefem pozytywne stosunki – czują, że są traktowani po partnersku, a ich praca jest doceniana. Oczekują stabilnych warunków zatrudnienia, terminowych wypłat oraz zapłaty za przepracowane nadgodziny.

Dla pracowników sektora usług ważna jest relacja nie tylko z szefem, ale i z innymi pracownikami. Osoby pracujące fizycznie cechuje familiaryzm rozumiany jako potrzeba podtrzymywania więzi społecznych w miejscu pracy. Ceniona jest pozytywna atmosfera, ale także zaufanie, szczególnie do pracodawcy. Doceniają także inne, „miękkie” aspekty zatrudnienia: niewielką odległość zakładu pracy od miejsca zamieszkania, brak nadmiernej kontroli ze strony przełożonych oraz wspomniane już dobre relacje ze współpracownikami i kierownictwem. To kryteria najczęściej wymieniane jako powód pozostania w aktualnym miejscu pracy.

Stopień zadowolenia pracowników fizycznych, uzależniony jest także od formy zatrudnienia. Aż 74% badanych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę deklaruje się jako osoby zadowolone. Dla porównania taką samą deklarację złożyło tylko 58% osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło.

W sferze procesu rekrutacji pracownicy fizyczni wolą szybkie rekrutacje niż formalne wysyłanie życiorysów. Pracodawcy zdają się to rozumieć, proponując raczej testy bezpośrednio na miejscu pracy, mniejsze znaczenie przywiązując do zapoznawania się z historią zatrudnienia – tu liczy się fachowość. Przeglądając oferty, pracownicy w pierwszej kolejności zwracają uwagę na informacje o stawce godzinowej lub miesięcznej (4 na 10 badanych), następnie o rodzaju umowy (co czwarty ankietowany), a dopiero na końcu sprawdzają opis obowiązków (co piąty ankietowany).

Ciemne strony pracy fizycznej. Na co narzekają pracownicy?

40% ankietowanych zadeklarowało chęć zmiany pracy, kierując się takimi powodami jak:
- zbyt niskie zarobki (42%),
- ciężkie warunki pracy (34%),
- monotonność towarzysząca wykonywaniu obowiązków (28%),
- fizyczny trud pracy (28%),
- poczucie bycia niedocenianym (27%).

Pracownicy narzekają także na dużą rotację oraz brak jasnych i stabilnych warunków zatrudnienia. To wszystko powoduje, ze pracownicy sektora usług nierzadko traktują swoją pracę jako zajęcie tymczasowe.

Świadomość społeczeństwa na temat znaczenia i wartości pracy wykonywanej przez osoby zatrudniane w sektorze usług nieustannie rośnie – wiedzą o tym również sami zainteresowani. Pracownicy zdają sobie sprawę, jak wygląda sytuacja zawodowa ich kolegów z krajów Europy Zachodniej. Polacy zarabiają ponad trzykrotnie mniej niż pracownicy na Zachodzie. Podczas gdy średnia stawka godzinowa w Polsce wynosi 7 euro, średnia unijna to 23 euro. Fakt ten jest jeszcze boleśniej odczuwalny ze względu na dysproporcje między zarobkami specjalistów a pracowników fizycznych niższego szczebla. Badanie przeprowadzone przez GUS pokazuje, że wynagrodzenie osoby wykonującej proste prace to połowa tego, co dostaje specjalista.

Raport Pracuj.pl wyczerpująco przedstawił, jak pracownicy fizyczni postrzegają swoją sytuację zawodową, a także jakie są ich oczekiwania. Na tej podstawie można się domyślać, jak ukształtuje się rynek usług w Polsce na przestrzeni najbliższych lat. Jedno jest pewne – społeczeństwo zaczyna w końcu doceniać pracę sektora usług.

Advertisement