"Wynagrodzenie emitenta z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 26 mln zł netto. Okres realizacji inwestycji wynosi 15 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy, co nastąpi w terminie 7 dni od zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r.