Giżycko przeprowadziło wśród mieszkańców analizę popytu na mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus. Samorząd tego miasta zamierza zbudować w ramach tego programu 100 mieszkań w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne), Giżycko uzyskało już pozytywną opinię resortu inwestycji i rozwoju.

Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz poinformował PAP, że do miejscowego ratusza wpłynęło 300 ankiet dotyczących oczekiwań mieszkańców względem lokali z programu Mieszkanie Plus. "Te 300 ankiet obejmuje łącznie 839 osób. Są to wnioskodawcy oraz osoby bliskie, które miałyby wspólnie z wnioskodawcą zamieszkać" - powiedział burmistrz Iwaszkiewicz.

Z analizy ankiet przeprowadzonych przez giżycki samorząd wynika, że osoby zainteresowane mieszkaniem z programu Mieszkanie Plus obecnie wynajmują lokum na wolnym rynku (122 rodziny) lub mieszkają u rodziny (102 osoby).

Wśród osób zainteresowanych Mieszkaniem Plus 8 osób obecnie mieszka w lokalu komunalnym, a 8 osób zajmuje lokal socjalny. Jedna osoba korzysta z mieszkania z zasobów wojskowej agencji mieszkaniowej.

Z analizy ankiet, które wpłynęły do giżyckiego ratusza wynika, że najwięcej zainteresowanych mieszkaniem (98 osób) to osoby niezbyt zamożne - dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1650 zł. W przedziale dochodowym 1650-2200 zł miesięcznie na osobę w rodzinie uplasowało się 55 rodzin. Dochód powyżej 3850 zł na osobę w rodzinie wskazało 21 zainteresowanych mieszkaniem z programu. Wraz z pytaniami o dochód na osobę w rodzinie samorząd pytał, czy zainteresowani programem byliby w stanie zapłacić kaucję w wysokości półrocznego czynszu zakładając, że koszt metra kw. czynszu wyniesie 25 zł. 18 osób stwierdziło, że nie stać ich na wpłacenie kaucji w takiej wysokości.

Samorząd Giżycka pytał w ankietach m.in. o to, jak dużymi mieszkaniami zainteresowani są potencjalni ich mieszkańcy. "Okazało się, że najwięcej osób chce mieć mieszkania trzypokojowe, przy czym ponad 80 wnioskodawców, chciałoby takie mieszkanie o powierzchni 51-60 metrów kw. Porównywalna liczba rodzin (78) chciałaby mieszkanie 3 pokojowe ale o powierzchni od 41 do 50 metrów kw." - powiedział Iwaszkiewicz.

Kawalerkami do 30 m. kw. zainteresowanych jest 6 wnioskodawców, a dwa pokoje w takim metrażu chcą mieć 22 osoby. 25 rodzin zadeklarowało, że chce mieć mieszkanie o powierzchni przekraczającej 60 metrów kw. Co ciekawe, i w tej grupie przeważają ci, którzy chcą mieć 3 pokoje.

Burmistrz Iwaszkiewicz podał, że wśród wnioskodawców 220 osób jako swoje miejsce zamieszkania wskazało Giżycko, a 33 osoby inne miasta i miejscowości.

Po analizie ankiet samorząd Giżycka przygotowuje się do uruchomienia procedury dialogu konkurencyjnego, która - jak się szacuje - na przełomie maja i czerwca ma wyłonić podmiot realizujący projekt. "Obsługę prawną zapewni nam Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, co bardzo nas cieszy" - podał burmistrz Giżycka.

Partner prywatny na projekt i jego realizację będzie miał 3 lata.

Deweloper ma zbudować mieszkania i administrować nimi nie krócej niż 15 lat i nie dłużej niż 30 lat.

Giżycko zamierza wybudować 100 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Budynek ze 100 mieszkaniami ma być ulokowany na miejskiej działce atrakcyjnie położonej w śródmieściu Giżycka (pomiędzy budynkiem sądu, a dworcem).

Plany Giżycka dotyczące realizacji budowy mieszkań w programie Mieszkanie Plus otrzymały w lutym pozytywną opinię ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. Była to pierwsza taka opinia wydana po nowelizacji ustawy o PPP.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

W ramach programu Mieszkanie plus oddano już do użytkowania 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, Jarocinie oraz w Kępnie. W pierwszym półroczu bieżącego roku najemcy wprowadzą się do Mieszkania plus w Gdyni i Wałbrzychu, gdzie nabór na mieszkania już się zakończył. Wnioski są weryfikowane. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska