Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 37,48 mln zł w 2015 r. wobec 26,03 mln zł zysku w 2014 r.

"Skonsolidowany zysk netto wyniósł 37,5 mln zł (wzrost o 44% r/r), co przełożyło się na utrzymanie ponadprzeciętnej dla branży rentowności netto w wysokości 29%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 38,43 mln zł wobec 26,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 129,18 mln zł w 2015 r. wobec 126,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2015 r. wyniosła 4,76 mln zł wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej.

"Ubiegły rok był dla nas bardzo ważny i jednocześnie pod wieloma względami rekordowy. Zrealizowaliśmy prognozy finansowe osiągając najwyższe w naszej historii przychody, utrzymując przy tym wysoką rentowność netto. Podpisaliśmy również rekordowo wysoką liczbę umów przedsprzedaży mieszkań, co pozytywnie przełoży się na wyniki w kolejnych okresach" - skomentował prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

"Grupa Lokum podtrzymuje ogłoszone w sierpniu zeszłego roku prognozy finansowe zakładające osiągnięcie przychodów na poziomie 172,1 mln zł i zysku netto Grupy w wysokości 42,4 mln zł" - czytamy także w komunikacie.

W 2015 r. Grupa zanotowała rekordową liczbę przedsprzedanych mieszkań: 486 lokali, co oznacza wzrost o 37% r/r, podano także.

"Osiągnięcie rekordowego wyniku przedsprzedaży w 2015 r. było możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty 482 lokali w dwóch lokalizacjach we Wrocławiu. Na poprawę wyników finansowych pozwoliło natomiast zakończenie budowy czterech projektów z łącznie 459 lokalami i zawarcie umów przenoszących własność 377 lokali (sprzedaż mierzona aktami notarialnymi)" - czytamy w komunikacie.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od grudnia 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst. W grudniu 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.