"Cena nabycia nieruchomości w kwocie 40,2 mln zł netto została powiększona o podatek VAT i wyniosła łącznie 49,4 mln zł. Zakup został sfinansowany ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C objętej prospektem emisyjnym emitenta zatwierdzonym przez KNF 5 października 2015 r. oraz emisji obligacji serii C" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, nabycie nieruchomości stanowi zakończenie realizacji głównych celów emisji akcji serii C wskazanych w prospekcie - wszystkie umowy przedwstępne, tj. umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości przy ul. Międzyleskiej we Wrocławiu, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości przy ul. Walerego Sławka w Krakowie, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu, zostały przekształcone w umowy przyrzeczone.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od grudnia 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst. W grudniu 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)