Zysk operacyjny wyniósł 7,79 mln zł wobec 4,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,68 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 24,11 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 20,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 106,64 mln zł w porównaniu z 63,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 0,18 mln zł wobec 6,23 mln zł straty rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od grudnia 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w grudniu 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W ub.r. zanotowała rekordową liczbę przedsprzedanych lokali - 486, co oznacza wzrost o 37% r/r.

(ISBnews)