Zysk operacyjny wyniósł 17,69 mln zł wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,27 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 44,63 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 17,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 55,22 mln zł w porównaniu z 65,09 mln zł rok wcześniej.

Spółka szacowała wcześniej, że miała 55,2 mln zł skonsolidowanych przychodów i 17,65 mln zł netto za okres 9 miesięcy 2016 roku.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Vantage Development od 1 stycznia do 30 września 2016 roku wyniosły 55,2 mln zł i były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,87 mln. Spadek przychodu za trzy kwartały 2016 roku spowodowany jest harmonogramem realizacji robót budowlanych w poszczególnych inwestycjach. Większość lokali przewidzianych do przekazania w roku 2016 zostanie udostępniona klientom w IV kwartale - w tym okresie Grupa planuje m.in. przekazanie 133 lokali w projekcie Dąbrowskiego 40 oraz około 100 lokali w projekcie Promenady Wrocławskie etap IV" - czytamy w raporcie.

W okresie styczeń-wrzesień 2016 roku Grupa wydała w sumie 246 lokali. W tej liczbie znalazły się 104 lokale we własnych projektach, rozpoznawane jako przychód ze sprzedaży lokali oraz 142 lokale w projektach Centauris IV-V oraz Centauris III, rozliczanych metodą praw własności. W analogicznym okresie ubiegłego roku suma przekazanych lokali wyniosła ogółem 213 szt., podano także.

"Równolegle z finalizowaniem zawartych wcześniej umów, zawierane były nowe, dające potencjał do wzrostu wyników w kolejnych okresach. W trakcie 9 miesięcy 2016 roku Grupa sprzedała 602 lokale. Natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku spółka sprzedała na podstawie umowy przedwstępnej 450 lokale. Wynik ten oznacza 34% wzrost sprzedaży i podtrzymuje kilkuletni trend wzrostowi skali działalności Vantage Development" - czytamy dalej.

Na dzień 30 września 2016 wśród 701 sprzedanych, a nie przekazanych lokali Grupa wykazywała 33 lokale w zakończonych projektach, 411 sprzedanych lokali w projektach, których zakończenie planowane jest do końca 2016 roku, podano też w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 14,35 mln zł wobec 2,47 mln zł straty rok wcześniej.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2015 r. sprzedała 613 lokali w porównaniu do 255 sprzedanych rok wcześniej.

(ISBnews)