"Chcemy po drugim kwartale tego roku, biorąc pod uwagę te wszystkie pozytywne efekty i wyniki, ewentualnie ją zweryfikować. Wchodzi w grę jedynie weryfikacja w górę" - powiedział Warsewicz.

"Wyniki tegorocznych niecałych pięciu miesięcy pokazują już, że jest potencjał na ewentualną zmianę" - dodał.

Prognoza PKP Cargo zakłada, że przychody z działalności operacyjnej wzrosną o 8,9 proc. w 2018 roku, do 3 mld 913 mln zł, a zysk netto spółki wzrośnie o 71,1 proc., do 160,8 mln zł, zaś nakłady inwestycyjne będą o 99 proc. wyższe niż w roku 2017 i wyniosą 1 mld 17,6 mln zł.

Spółka zakłada też, że w 2018 przewiezie 125,9 mln ton ładunków, co da udział w polskim rynku przewozów w wysokości 53,9 proc. według pracy przewozowej. Udział będzie wyższy o 2,3 pkt. proc. wobec 2017 r.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski