O zawartym w końcu kwietnia porozumieniu ramowym, oraz wynikających z niego późniejszych porozumieniach w niektórych spółkach grupy Tauron, poinformowało w czwartek biuro prasowe śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Premia w średniej wysokości 1 tys. zł brutto na każdy etat ma być wypłacona - po spełnieniu określonych w porozumieniu warunków - do końca maja. Ponadto strony uzgodniły, że w sierpniu pracownicy otrzymają premię wynoszącą średnio 700 zł brutto - pieniądze zostaną wypłacone, jeśli wskaźnik finansowania w Grupie Tauron Polska Energia w pierwszym półroczu 2019 roku nie przekroczy 3 proc.

Jak poinformował przewodniczący Rady Społecznej w grupie Tauron, a zarazem szef Solidarności w spółce Tauron Wydobycie, Waldemar Sopata, warunkiem wypłacenia obydwu premii jest zawieszenie sporów zbiorowych w poszczególnych spółkach grupy oraz podpisanie przez związkowców z tych spółek podobnych porozumień na szczeblu każdej z firm. Zapisy tych porozumień nie mogą być mniej korzystne dla pracowników od rozwiązań przyjętych w porozumieniu ramowym dla całej grupy Tauron.

W spółce Tauron Wydobycie odpowiednie porozumienie podpisano 16 maja. "Wysokość nagrody dla poszczególnych pracowników będzie uzależniona od ich zaangażowania w pracę i liczby dniówek przepracowanych od początku roku. Najwyższą nagrodę otrzymają te osoby, które nie mają absencji w pracy" – poinformował Sopata.

Do końca maja jednorazowa nagroda (średnio 1 tys. zł brutto) wpłynie także na konta pracowników spółki Tauron Ciepło, gdzie porozumienie zawarto 15 maja - jego zapisy nie odbiegają od porozumienia ramowego. Negocjacje na temat podwyżek wynagrodzeń mają być wznowione we wrześniu.

W spółce Tauron Wytwarzanie porozumienie nie zostało jeszcze podpisane, mimo że wszystkie organizacje związkowe wstępnie je wynegocjowały i parafowały. Później - jak podała śląsko-dąbrowska "S" - z ustaleń wycofał się związek Kontra, który nadal jest w sporze zbiorowym z zarządem; obecnie blokuje to wypłatę nagrody.

Porozumienie ramowe nie zostało dotąd zaakceptowane przez żadną z organizacji związkowych działających w spółce Tauron Dystrybucja, gdzie nadal trwa spór zbiorowy. Związkowcy domagają się podwyżek stawek godzinowych o 6 zł brutto i zapowiadają pikietę przed siedzibą grupy Tauron w Katowicach.

Grupa Tauron Polska Energia jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Spółki grupy zajmują się m.in. wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła, a także wydobyciem węgla. Łącznie grupa Tauron zatrudnia ponad 24 tys. osób.(PAP)

Planujemy kontynuację tematu.

autor: Marek Błoński