Kto nadaje się do wykonywania zawodu dziennikarza?

Osoba, która chce być dziennikarzem przede wszystkim powinna umieć rozmawiać z ludźmi. Swoboda wypowiadania się i poprawna polszczyzna to także ważne kwestie. Niewątpliwie istotna jest również wrażliwość oraz umiejętność dociekania, wszystko jednak w ramach kodeksu etyki dziennikarskiej. Najważniejszy jest obiektywizm, czyli przedstawienie tematu z różnych punktów widzenia. W związku z pożądanymi cechami oraz wymaganiami na to stanowisko mogą aplikować osoby, które ukończyły filologię polską, filologię języka obcego (jeśli portal lub wydawnictwo jest obcojęzyczne), dziennikarstwo lub public relations. Każdy dziennikarz musi znać na bardzo dobrym poziomie przynajmniej jeden język obcy, gdyż praca wymaga często wyjazdów zagranicznych. Wymagania mogą się różnić w zależności od pracodawcy i być uzupełnione o kolejne kompetencje. Poza wykształceniem ważne jest dobre pióro i umiejętność tworzenia zwięzłych wypowiedzi pisemnych. Bywa nawet tak, że do portalu może być przyjęta osoba z wykształceniem średnim, która dopiero podjęła studia na kierunku związanym z dziennikarstwem i warto się o to starać, aby CV było jak najobszerniejsze.

Czy warto podjąć pracę w zawodzie dziennikarza?

Niezależnie od medium dziennikarz to bardzo wymagająca profesja. Przede wszystkim nieraz trzeba pracować w nienormowanych godzinach. Liczy się tu przede wszystkim pasja dziennikarska, czyli ciekawość świata i ludzi i chęć przedstawienia interesujących historii i informacji szerszemu audytorium. Jest wiele miejsc, gdzie można podjąć pracę, jednak wcześniej w każdym należy odbyć praktyki. Zatem prasa, radio, telewizja, a także portale internetowe stoją przed dziennikarzami otworem. Na samym początku trzeba liczyć się z koniecznością wykonania kilku zleceń bez wynagrodzenia, gdzie ową zapłatą będzie możliwość publikacji. Jedna każdy dziennikarz na wszelkie sposoby powinien wzbogacać swoje portfolio. Oferty pracy można znaleźć również na portalu Pracuj.pl.