W rankingu uczelni sporządzonym przez firmę Sedlak & Sedlak najlepiej wypadli absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Osoby, które ukończyły tę uczelnię zarabiały przeciętnie 3 500 zł brutto. Za absolwenta uznano osobę, która ukończyła studia wyższe w ostatnim roku. Absolwenci Politechniki Warszawskiej z pensją 3 380 zł brutto uplasowali się na drugim miejscu w zestawieniu. Trzecie miejsce na podium zajęła Politechnika Gdańska, której absolwenci zarabiali przeciętnie 3 200 zł brutto.

Absolwenci uczelni znajdujących się w pierwszej dziesiątce zarabiali powyżej 3 000 zł brutto. W tej grupie przeważały uczelnie o profilu technicznym, takie jak Politechnika Wrocławska, czy Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który przez miesięcznik Perspektywy został uznany za najlepszą uczelnią w Polsce, znalazł się na szesnastym miejscu – jego absolwenci zarabiali przeciętnie 2 500 zł brutto.

>>> Czytaj też: Oto mapa zarobków i wydatków Polaków

Informacje o badaniu

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) realizowanym przez firmę Sedlak & Sedlak w 2012 roku wzięło udział 114 tys. osób – jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce.

Oceniając wyniki OBW należy mieć na uwadze, że w badaniu tym dominują ludzie młodzi (64,9 proc. ma poniżej 35 lat) i osoby z wykształceniem wyższym, które stanowią 75 proc. respondentów. Konsekwencją takiej próby jest fakt, że respondenci zajmują przeciętnie wyższe stanowiska i otrzymują większe zarobki niż ogół społeczeństwa. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń może stanowić uzupełnienie badań Głównego Urzędu Statystycznego.