Urzędy pracy mają być bardziej skuteczne - zapowiada rząd. O bezrobociu rozmawiają w centrum Dialog w Warszawie eksperci, pracodawcy oraz przedstawiciele resortu pracy.

Wiceminister pracy Jacek Męcina powiedział, że w najbliższym czasie pojawią się założenia do projektu dotyczącego działalności urzędów pracy - tak, by urzędy były bardziej skuteczne. Specjalni doradcy mają być łącznikiem pomiędzy bezrobotnymi i pracodawcą.

Urzędy będą też współpracowały z prywatnymi agencjami zatrudnienia. Opracowywany jest również program dla długotrwale bezrobotnych, których nie od razu można wysłać do pracy. Dla nich mają być prace społeczno-użyteczne oraz działania integracyjne.

W najbliższym czasie zostaną też wprowadzone rozwiązania dla utrzymania miejsc pracy, które już istnieją. Będą między innym zmiany w Kodeksie Pracy, nad którymi dyskusja jeszcze trwa. Rzad planuje też wypłaty dla pracowników firm, które mają przestój. Środki będą pochodzić z funduszu pracy.