Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 644 tys. w maja wobec 657 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w maju 7%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec maja br. 6,1%. 

>>> Czytaj także: Europejskie parkiety na czerwono. Niemiecka polityka ciąży giełdom i euro