Dla ogółu osób przebadanych przez autora badania, firmę Sedlak & Sedlak, przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4 000 zł brutto. Oznacza to, że osoby rozpoczynające w tym roku swoją karierę zawodową zarabiały o 38 proc. mniej od mediany wynagrodzeń wszystkich uczestników badania. Połowa osób w swojej pierwszej pracy zarabiała pomiędzy 1900 a 3500 zł brutto.

Jednym z czynników najmocniej wpływających na wysokość zarobków było wykształcenie – najgorzej (przeciętnie 1950 zł brutto) zarabiali pracownicy z dyplomem szkoły podstawowej i gimnazjum. Osoby z tytułem licencjata lub inżyniera zarabiały średnio 2500 zł brutto. W badaniu nie stwierdzono różnicy pomiędzy pensją osób z tytułem licencjata lub inżyniera, a wynagrodzeniem wypłacanym osobom ze zdobytym absolutorium. Jest to tzw. „wykształcenie wyższe niepełne”, jak zwyczajowo określa się zakończenie studiów wyższych bez obronienia dyplomu. 

Jak wynika z badania, pracownicy z tytułem magistra rozpoczynający karierę zarabiali przeciętnie 2800 zł brutto.

Pensja wypłacana w pierwszej pracy była znacznie niższa od przeciętnego wynagrodzenia dla danej branży. Wynagrodzenie nowych pracowników wahało się od 52 proc. do 73 proc. mediany wynagrodzeń w branży. Najlepiej w swojej pierwszej pracy zarabiały osoby zatrudnione w IT (przeciętnie 3 300 zł brutto), bankowości i przemyśle ciężkim (3 000 zł brutto). Najniższe pensje wypłacano osobom rozpoczynającym karierę w sektorze publicznym i handlu.