Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła w lipcu tego roku 9,5 proc. Miesiąc wcześniej było to 9,6 proc., a rok wcześniej – 10,2 proc. Tak niskiego bezrobocia nie notowano tu od czerwca 2011 roku. 

W strefie euro wskaźnik ten spadł do 10,9 proc. – to najniższa wartość od lutego 2012 roku. W czerwcu stopa bezrobocia w eurolandzie sięgała 11,1 proc., a rok temu - 11,6 proc. Analitycy spodziewali się, że stopa bezrobocia nie zmieni się w porównaniu z poprzednim miesiącem.

W całej UE na bezrobociu pozostaje 23,067 mln osób, z czego 17,532 mln to mieszkańcy strefy euro.

Coraz mniej bezrobotnych w Polsce

Bezrobocie maleje także w Polsce. Według unijnego biura statystycznego, wskaźnik wynosił w lipcu 7,6 proc. wobec 7,7 proc. w poprzednim miesiącu. Rok temu stopa bezrobocia sięgała w naszym kraju 8,8 proc. Liczba bezrobotnych Polaków wyniosła w lipcu 1 318 tys.

Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, bezrobocie w Polsce sięgało na koniec lipca 10,1 proc. Dane te są znacznie wyższe niż szacunki Eurostatu, ponieważ oba biura statystyczne przyjmują inną metodologię liczenia wskaźnika.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Tymczasem GUS przyjmuje, że stopa bezrobocia to odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w stosunku do całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

Za pracą do Niemiec

Pierwsze miejsce w unijnych rankingu państw z najniższym bezrobociem niezmiennie zajmują Niemcy. Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła tu 4,7 proc. Tak dobrej sytuacji na rynku pracy nie było tu od czasu zjednoczenia Niemiec. Dwa kolejne miejsca w UE ex aequo zajmują Czechy i Malta (5,1 proc.).

„Niemiecki rynek pracy jest bardzo solidny. Światowa gospodarka jest osłabiana przez spowolnienie gospodarcze w Chinach, dlatego konsumpcja wewnętrzna staje się teraz ważniejsza niż kiedykolwiek, a rynek pracy stanowi solidną podporę całej gospodarki” – mówi Bloombergowi Johannes Gareis, ekonomista z Natixis we Frankfurcie.

Na drugim końcu zestawienia, z najwyższą stopą bezrobocia w UE, plasuje się Grecja. Według ostatnich dostępnych danych za maj 2015, wskaźnik bezrobocia wyniósł 25 proc. Choć w Hiszpanii bezrobocie powoli spada, wciąż panują tu fatalne warunki na rynku pracy - stopa bezrobocia w lipcu tego roku sięgała 22,2 proc.

Bezrobocie i recesja przygniatają Finlandię

Bezrobocie maleje niemal we wszystkich państwach należących do wspólnoty. W porównaniu z poprzednim rokiem, bezrobocie spadło w 23 krajach, wzrosło w 3 i nie zmieniło się w dwóch (Belgia i Rumunia). Największy postęp w zwalczaniu bezrobocia w ciągu roku odniosła Bułgaria – stopa bezrobocia spadła w tym kraju z 11,5 proc. do 9,4 proc. W Hiszpanii bezrobocie zmniejszyło się z 24,3 proc. do 22,2 proc., a w Grecji – z 27 proc. do 25 proc. (między majem 2014 i 2015).

Najmocniejszy wzrost bezrobocia w UE zanotowano tymczasem w Finlandii (z 8,7 proc. do 9,7 proc.). To kolejny sygnał ogromnych problemów, z którymi zmaga się fińska gospodarka po upadku Nokii. Choć według badań Eurostatu, Finlandia wciąż zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem poziomu zadowolenia z życia mieszkańców, sytuacja gospodarcza w kraju coraz bardziej się pogarsza. PKB Finlandii spadł w drugim kwartale o 0,4 proc. w ujęciu kwartalnym i o 1 proc. w ujęciu rocznym. W takim tempie nie kurczy się żadna inna gospodarka UE. Więcej o problemach tego skandynawskiego kraju przeczytasz TUTAJ.

Wskaźnik bezrobocia rośnie też we Francji (z 10,3 do 10,4 proc.) i Austrii (z 5,7 proc. do 5,8 poc.).

>>> Czytaj też: Elopkalipsa, czyli nagły upadek potęgi Finów. Jak wygląda życie po Nokii?

Co piąty młody Europejczyk bez pracy

Pozytywnym sygnałem płynącym z rynku pracy jest wyraźny spadek bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia. W lipcu 2015 roku bez pracy było 4,634 mln młodych mieszkańców UE, w tym 3,093 mln osób ze strefy euro. Stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej wynosi teraz 20,4 proc. w UE i 21,9 proc. w strefie euro. Rok temu było to odpowiednio - 22 proc. i 23,8 proc.

Najlepsza sytuacja na rynku pracy młodych panuje obecnie w Niemczech (7-procentowa stopa bezrobocia), na Malcie (8,7 proc.) i w Estonii (9,5 proc. – dane za czerwiec). Najwyższe wskaźniki bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia wciąż notuje się w Grecji (51,8 proc. w maju 2015), Hiszpanii (48,6 proc.), a także w Chorwacji (43,1 – dane za drugi kwartał 2015) i we Włoszech (40,5 proc.).

W Polsce bezrobocie młodych sięga 20,1 proc. Miesiąc temu było to 20,4 proc., a w lipcu 2014 roku – 24 proc.