"Bardzo europejskie przemówienie mojego przyjaciela Emmanuela Macrona - napisał Juncker na Twitterze. - Europa potrzebuje odwagi. Dziękuję za Twoje wsparcie dla pracy instytucji UE".

"Teraz potrzebujemy mapy drogowej, by iść do przodu jako Unia 27 krajów. Musimy prowadzić otwartą dyskusję nad wszystkimi pomysłami i podjąć decyzję przed majem 2019 roku" - dodał Juncker. Odniósł się w ten sposób do daty zapowiedzianego przez siebie szczytu 27 krajów UE po opuszczeniu wspólnoty przez Wielką Brytanię, co ma nastąpić do marca 2019 roku.

Szef gabinetu Junckera Martin Selmayr zwrócił na Twitterze uwagę na zbieżność niektórych pomysłów Macrona z ideami wzmocnienia UE, jakie przedstawił Juncker w swym orędziu w Parlamencie Europejskim dwa tygodnie temu. "Rzadko kiedy Europa widziała taką zbieżność poglądów pomiędzy prezydentem Francji a przewodniczącym Komisji. Tak, są niuanse, ale również mocne punkty wspólne" - napisał Selmayr.

Francuski prezydent wystąpił na Sorbonie w Paryżu z przemówieniem, w którym nakreślił swoją wizję wzmocnienia i odbudowy integracji europejskiej.

Poza wzmocnieniem strefy euro, Macron opowiedział się za utworzeniem jednolitego unijnego rynku cyfrowego oraz za powołaniem europejskiej agencji innowacji, która będzie wspierała w UE internetowe firmy typu start-up i finansowała badania nad sztuczną inteligencją.

Macron zaproponował także wprowadzenie w UE podatku od transakcji finansowych i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób nowych środków na pomoc rozwojową.

Opowiedział się też za wzmocnieniem Unii Europejskiej w wymiarze obrony i bezpieczeństwa, poprzez powołanie unijnej "wspólnej siły interwencyjnej", wspólny budżet obronny i wspólną doktrynę działania.

Wśród jego pomysłów znalazł się europejski urząd azylowy, który przyspieszy i zharmonizuje rozpatrywanie wniosków składanych przez uchodźców; wspólny program finansowania integracji i szkoleń dla uchodźców; europejska straż graniczna; europejska obrona cywilna do walki z klęskami żywiołowymi; lepsza współpraca służb wywiadowczych i powołanie dla nich europejskiej akademii.