Organizatorami Szczytu są marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przed rozpoczęciem obrad napisał na Twitterze, że poprzez szczyt - państwa w nim uczestniczące - chcą wnieść wkład do bezpieczeństwa Europy. „Kierujemy się przeświadczeniem o niepodzielności bezpieczeństwa niezależnie od statusu każdego państwa. Pokój i rozwój są czynnikami przyjaznej współpracy i projektów, które łączą i jednoczą sąsiednie państwa” - stwierdził Kuchciński.

Uczestników spotkania powitał, jako pierwszy podczas obrad marszałek Senatu. ”Witam reprezentantów naszego regionu. Czynię to nie tylko w roku 550. rocznicy powstania Sejmu RP, ale również w jubileuszowym roku innej ważnej dla nas wszystkich rocznicy 100. odzyskania niepodległości przez Polskę. Rok 1918 był rokiem przełomu we wszystkich naszych narodach. Dla większości był pierwszym rokiem niepodległości, dla niektórych tylko nadzieją na nią, a dla innych rokiem klęski. Ważny był jednak dla wszystkich. W jego stulecie jasno widzimy, że nasze losy są ze sobą nierozerwalnie związane; fakt ten zaś nakazuje nam jak najszerszą współpracę" - stwierdził Karczewski.

Kuchciński ocenił, że Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej „związany jest z potrzebą pogłębiania wymiany informacji i pogłębiania współpracy” między tymi krajami.

Marszałek Sejmu podkreślił, że Polska - jako członek NATO i UE - postrzega Europę jako całość. „Chociaż jesteśmy członkami Unii Europejskiej, uważamy, że powinniśmy patrzeć na całą Europę i współpracować ze wszystkimi państwami, nie tylko w ramach UE” - mówił Kuchciński.

Zdaniem marszałka najważniejsze jest to, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej łączy przekonanie o potrzebie wzmacniania stosunków dyplomatycznych.

Kuchciński zaznaczył również, że parlamenty „najlepiej wyrażają wolę swoich społeczeństw i narodów”. „Mają pod tym względem do spełnienia bardzo ważne zadanie” - powiedział.

Szczyt został podzielony na dwie części. W pierwszej „Wzmocnienie współpracy parlamentarnej szansą dla rozwoju regionu” politycy będą rozmawiać m.in. o energetyce, infrastrukturze, transformacji i bezpieczeństwie energetycznym, polityce transportowej, transporcie multimodalnym (lądowym, wodnym i lotniczym) oraz o zrównoważonym transporcie osobowym i towarowym. Wśród tematów znajdzie się także Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica oraz PolLink.

W drugiej części „Parlamenty w polityce międzynarodowej” omawianymi kwestiami będzie m.in rosnąca rola dyplomacji parlamentarnej we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz rola parlamentów we wprowadzaniu celów zrównoważonego rozwoju. Politycy będą też rozmawiać o projektach współpracy regionalnej oraz o kształtowaniu polityki migracyjnej w Europie.

Marszałek Marek Kuchciński we wcześniejszym oświadczeniu podkreślał, że III Szczyt Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej to "doskonała sposobność, żeby pokazać, jak przez ponad pół tysiąca ostatnich lat nasi przodkowie, mieszkańcy ziem znad Wisły, Niemna, Dźwiny i Dniepru walczyli o to, by ich parlament stanowił prawo, był szanowany i niezależny od nacisków zewnętrznych". Jak dodał, "dziś Polska staje po stronie państw, które szanują pragnienie wolności własnej i wolności innych, dla których wartością jest niepodległość". Według niego, "taka Europa będzie bezpiecznym domem dla nas wszystkich - zjednoczona nie tylko gospodarczo ale bezpieczna swoją jednością, chęcią współpracy i rozumienia wzajemnych potrzeb”.

W piątek, w ramach obchodów prezydent Andrzej Duda o godz. 12 wygłosi orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym na Zamku Królewskim. Orędziu będą przysłuchiwać się goście z zagranicy, posłowie, senatorowie oraz najwyżsi rangą urzędnicy państwowi. (PAP)

autor: Anna Tustanowska, Wiktoria Nicałek, Aleksandra Rebelińska