Migracja netto z Rumunii i Bułgarii (dwóch z trzech najbiedniejszych państw UE) do Wielkiej Brytanii wyniosła w ciągu roku (w okresie do września 2018 roku) 40 tys. osób. To więcej niż w przypadku wszystkich zachodnich krajów razem wziętych. Co ciekawe, w przypadku innych krajów Europy Wschodniej migracja na Wyspy jest ujemna.

Powody takiego stanu rzeczy są złożone, ale z pewnością jednym z głównych są ogromne dysproporcje zarobkowe pomiędzy Wielką Brytanią a Rumunią i Bułgarią. Średnie zarobki brutto w tych bałkańskich krajach wynoszą zaledwie 692 dol. miesięcznie. Oba kraje dołączyły do UE dopiero w 2007 roku, miały więc mniej czasu od innych krajów regionu na doganianie Zachodu.

W Wielkiej Brytanii zatrudnionych jest 370 tys. Bułgarów i Rumunów. Wszystkie pozostałe osiem krajów z Europy Wschodniej ma na Wyspach łącznie 869 tys. pracowników.

>>> Polecamy: Mapa europejskiego bogactwa. Oto najnowsze dane o PKB państw i regionów w UE [INFOGRAFIKA]