„Po przyjęciu nowej ustawy już w najbliższym czasie przeprowadzę rozmowę telefoniczną z ministrem obrony USA. Otrzymamy zwiększone wsparcie finansowe na obronę naszego państwa, pogłębimy współpracę wojskowo-techniczną i wzmocnimy ukraińską armię oraz cały sektor obrony” - powiedział.

Poroszenko mówił o tym w Kramatorsku w obwodzie donieckim, gdzie przedstawiał nowego szefa obwodowej administracji wojskowo-cywilnej. Został nim generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksandr Kuć. Zastąpił on na tym stanowisku Pawła Żebriwskiego, który w ub. tygodniu podał się do dymisji.

Ustawę o bezpieczeństwie narodowym Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy uchwaliła w czwartek. Jako główne cele polityki zagranicznej wskazano w niej integrację z Unią Europejską i NATO, a na obronność wydzielono nie mniej niż 5 procent PKB rocznie.

Ustawa ma przystosować ukraińskie prawo do standardów obowiązujących w NATO. Wprowadza m.in. cywilne kierownictwo w ministerstwie obrony; zapis ten ma być wdrożony od 1 stycznia przyszłego roku. Ustawa przewiduje również cywilną kontrolę nad sektorem obronności.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)