Na stanowisko to powołana została 37-letnia sędzia Ołena Tanasewycz, która dotychczas pracowała w jednym z sądów rejonowych w obwodzie charkowskim. Wyboru prezesa dokonało składające się z 38 sędziów kolegium Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego.

Ono także postanowiło, że sąd rozpocznie działalność 5 września. Przejmie on od innych sądów wszystkie sprawy dotyczące korupcji oraz sprawy, które bada utworzone w 2015 roku Narodowe Biuro Antykorupcyjne.

Parlament Ukrainy przyjął ustawę o Najwyższym Sądzie Antykorupcyjnym w czerwcu 2018 roku. MFW uzależniał od jego powołania dalszą współpracę z władzami ukraińskimi.

W marcu 2015 r. rząd ukraiński zobowiązał się walczyć z głęboko zakorzenioną w tym kraju korupcją w zamian za pakiet pomocy z MFW w wysokości 17,5 mld dolarów. Program ten wygasa w bieżącym roku. W grudniu ubiegłego roku MFW zatwierdził nowy program pomocy dla Ukrainy opiewający na 3,9 mld USD.