Warszawa,15.06.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła polski program w wysokości 9 mln euro na dofinansowanie do spłaty odsetek przedsiębiorstw rektora rolnego dotkniętych epidemią koronawirusa, poinformowała Komisja.
Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa przyjętych przez Komisję w marcu 2020 r., a zmienionych w kwietniu i w maju 2020 r.
Wsparcie będzie miało formę dotacji na spłatę odsetek dla aktywnych przedsiębiorstw w sektorze produkcji rolnej.
Pomoc zostanie przyznana na pokrycie do 2% oprocentowania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz do 1% oprocentowania pożyczek dla dużych przedsiębiorstw.
Według szacunków, z dotacji na spłatę odsetek może skorzystać ponad 1 tys. przedsiębiorstw. Celem jest zaspokojenie potrzeb rolników w zakresie płynności oraz pomoc w kontynuowaniu działalności w trakcie i po epidemii. Komisja uznała, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych.
(ISBnews)