Szukaj

logo net sprint

w serwisie Forsal.pl

Hasło:
Kryteria:
Szukaj w:
Zakres:
Data publikacji:
wyczyść

Może chodziło Ci o: dywidend?

Znaleziono 6095 artykułów w 0,122s. Strona 1 z 100:

2013-12-11

Dywidendy 2013: PTE muszą się wstrzymać z dywidendą

emerytalnych zarządzających OFE. Z ostatecznym stanowiskiem KNF chce poczekać do zakończenia prac legislacyjnych nad zmianami w funkcjonowaniu systemu emerytalnego. Według KNF konieczne jest też przesunięcie przez PTE decyzji o podziale zysku na drugą połowę 2014 r., kiedy zakończy się składanie przez ubezpieczonych oświadczeń o przekazywaniu składki do OFE, a komisja przygotuje rekomendacje dotyczące dywidend na bazie nowych uwarunkowań prawnych i faktycznych. >>> Czytaj też: KNF zezwala bankom na 100-proc. dywidendy za 2013 r., ale stawia warunki ...

czytaj dalej »

2013-12-11

Dywidenda Robyg: spółka chce zwiększyć stopę dywidendy do 5 proc.

Parkiet policzył, że oznaczałoby to wypłatę w wysokości ok. 11 groszy na akcję. W ub.r. dywidenda wyniosła 8 gr. na akcję. Chcielibyśmy, by stopa dywidendy za 2013 r. była zbliżona do 5 proc. Jeśli będzie to technicznie możliwe, czyli odpowiednio wysoki będzie zysk jednostkowy, to będziemy rekomendowali zwiększenie kwoty przypadającej na akcję w porównaniu z ostatnią wypłatą - powiedział Ceglarz, cytowany przez Parkiet. Wiceprezes dodał, że Robyg ma duże zasoby gotówki, więc jeśli ...

czytaj dalej »

2011-05-12

Dywidenda KGHM: Zarząd chce wypłacić 8 zł dywidendy na akcję

napisano w komunikacie. Rekomendowana wysokość dywidendy w opinii zarządu stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy i potrzebą zabezpieczenia funkcjonowania spółki w długim horyzoncie czasu - dodano. Propozycja zarządu oznacza, że KGHM chce przeznaczyć na dywidendę 35 proc. ubiegłorocznego zysku koncernu. Mieści się to w zapowiadanym wcześniej przedziale 30-50 proc., ale prezes KGHM Herbert Wirth mówił, że dywidenda może być bliżej górnej granicy tego przedziału. [NIEZNANA ...

czytaj dalej »

2010-09-16

Dywidenda PGE: MSP nadal rozważa wypłatę dywidendy zaliczkowej z PGE

Mamy możliwość, aby wypłacić zaliczkową dywidendę z PGE, ale takiej ostatecznej decyzji nie podjęliśmy, bo jeżeli ma ona być podjęta, to w oparciu o wyniki III kwartału. Tak więc może ona zapaść w październiku - powiedział Grad dziennikarzom. Prezes PGE Tomasz Zadroga zapowiadał ostatnio, że jeśli zapadnie decyzja o wypłacie dywidendy zaliczkowej, to PGE mogłaby podzielić się zyskiem z akcjonariuszami w grudniu br. Podkreślał, że dywidenda byłaby wypłacona niezależnie od planów ...

czytaj dalej »

2014-05-22

Dywidenda Comarch: zarząd zarekomendował niewypłacanie dywidendy za 2013 r.

Zarząd Comarch S.A. informuje, że zarekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Comarch S.A. przeznaczenie wypracowanego w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku zysku netto w kwocie 45 584 120,35 zł w całości na kapitał zapasowy - czytamy w komunikacie. Wiceprezes Comarchu Konrad Tarański zapowiadał w poniedziałek, że zarząd przedstawi w tym tygodniu rekomendację w sprawie podziału zysku za 2013 r., ale nie będzie w niej proponował wypłaty dywidendy. W ub. roku ...

czytaj dalej »

2013-05-28

Dywidenda JSW 2012: spółka wypłaci 2,52 zł dywidendy na akcję

Zwyczajne walne zgromadzenie JSW w wyniku podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 295 877 221,92 zł, co stanowi 2,52 zł na jedną akcję – czytamy w komunikacie. ZWZ ustaliło dzień nabycia prawa do dywidendy na 31 lipca 2013 roku, termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013 roku. Wypłatą dywidendy jest objętych 117 411 596 akcji spółki, podano również. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2012 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,5 mln ton węgla. ...

czytaj dalej »

2013-03-19

Dywidenda Alior Bank: zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2012 r.

Informacje o rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy przez Alior w 2013 roku podał bank w komunikacie.  Zarząd Alior Banku S.A. informuje, że po uzyskaniu, w dniu 18 marca 2013 r. pozytywnej opinii rady nadzorczej, wniosek zarządu w zakresie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu podjęcia uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku z działalności w roku obrotowym 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na zasilenie kapitału zapasowego banku zostanie przedstawiony zwyczajnemu walnemu ...

czytaj dalej »

2013-03-13

Dywidenda KGHM: MSP nie zdecydowało ws. poziomiu dywidendy

Mikołaj Budzanowski mówił, że dywidenda KGHM za 2012 rok powinna przekroczyć 30% rocznego zysku, ponieważ spółka nie musi realizować wszystkich swoich planów inwestycyjnych jednocześnie.  W 2012 r. spółka wypłaciła w sierpniu br. I ratę dywidendy w wysokości 17 zł na akcję, a drugą ratę, w wysokości 11,34 zł na akcję - 16 listopada. W 2012 r. spółka miała 4.868 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 11.394 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości ...

czytaj dalej »

2015-12-15

Dywidenda

Dywidenda – podział części zysków pomiędzy akcjonariuszy. Wysokość dywidendy ustala się na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Decyzję o wysokości i terminie wypłaty dywidendy podejmuje, w zależności od rodzaju spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zgromadzenie wspólników. Zazwyczaj dywidenda wypłacana jest w formie pieniężnej, jednak dopuszczalna jest także wypłata w formie akcji. Źródłami wypłaty dywidendy mogą być: Zysk netto Kapitał zapasowy ...

czytaj dalej »

2010-05-14

Dywidenda PZU: Trzymaj akcje do 25 sierpnia, 9 września dostaniesz dywidendę

Pozostała do wypłaty część dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wynosi 942.103.593,00 zł, czyli po 10,91 zł na jedną akcję - głosi komunikat. Zarząd PZU proponuje, aby dzień dywidendy ustalić na 25 sierpnia, a termin wypłaty - na 9 września 2010 roku. W sumie dywidenda za 2009 rok wyniesie 13,69 mld zł. Z zysku netto PZU SA za 2009 r., w kwocie 2 510,38 mln zł, na ten cel trafi 1 692,51 mln zł, a pozostała kwota (11999,52 mln zł) pochodzi z kapitału rezerwowego. ...

czytaj dalej »

Najnowsze galerie>>

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze