Szukaj

w serwisie Forsal.pl

Hasło:
Kryteria:
Szukaj w:
Zakres:
Data publikacji:
wyczyść

Znaleziono 9557 artykułów w 0,131s. Strona 1 z 100:

2012-07-18

GUS: liczba mieszkań oddanych do użytku wystrzeliła do góry w czerwcu

W ujęciu miesięcznym było to o 15,2 proc. więcej - podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba pozwoleń na budowę mieszkań w czerwcu spadła o 19,6 proc. rok do roku. Od początku roku do użytku oddano 68 tys. 129 mieszkań, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 24,9 proc. Od początku 2012 r. wydano pozwolenia na budowę 88 tys. 76 mieszkań, czyli tyle samo, co w analogicznym okresie 2011 r. GUS poinformował również, że liczba rozpoczętych budów mieszkań w czerwcu spadła o 16,2 proc. rok do roku i wyniosła 13 tys. 361. W stosunku do maja br. liczba rozpoczętych budów spadła natomiast o 14,3 proc. W okresie styczeń-czerwiec rozpoczęto budowę 80 tys. 681 mieszkań, tj. o 0,8 proc. więcej w ujęciu rocznym. ...

czytaj dalej »

2014-07-15

GUS: Inflacja w czerwcu wyniosła 0,3 proc. w ujęciu rocznym

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się, podał też GUS. Piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się inflacji w zakresie 0,0-0,3 proc. w ujęciu rocznym (średnia wyniosła 0,19 proc.). Ministerstwo Gospodarki oczekiwało inflacji za czerwiec na poziomie 0,0 proc. rok do roku. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie łączności (o 2,4 proc.) oraz rekreacji ...

czytaj dalej »

2014-03-25

GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego w lutym spadła do poziomu 13,9 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego wyniosła 2.255,9 tys., czyli była niższa o 0,2 proc. niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym spadek wyniósł 3,5 proc. Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w lutym wyniosła 14,0 proc. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w lutym br. 194,1 tys. wobec 269,2 tys. miesiąc wcześniej, podał GUS. W lutym 2013 r. liczba nowych ...

czytaj dalej »

2015-12-15

Wskaźniki Ufności Konsumenckiej GUS

Wskaźniki Ufności Konsumenckiej GUS – są to wskaźniki tworzone przez Główny Urząd Statystyczny w celu określenia sytuacji ekonomicznej i oczekiwań społeczeństwa dotyczących najbliższej przyszłości. Powstają one na podstawie comiesięcznych badań koniunktury konsumenckiej w Polsce prowadzonych przez GUS. W badaniach mających na celu określenie zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych a w konsekwencji ogólnej sytuacji ekonomicznej w Polsce bierze udział około 1700 gospodarstw domowych. Na bazie odpowiedzi respondentów GUS tworzy dwa wskaźniki ufności konsumenckiej: Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK), Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (WWUK). ...

czytaj dalej »

2009-05-06

GUS sprawdzi rolników

Już na jesieni tego roku do rolników z gmin: Gniezno, podrzeszowskiKamień, Rutki pod Zambrowem i Kołobrzeg, zawitają rachmistrze spisowi.Będzie to jednak tylko próba generalna przed spisem, który ma podaćinformacje na temat kondycji polskiej wsi. W myśl przepisów przyjętych wczoraj przez rząd właściwy spis zostanie przeprowadzony przez GUS dopiero we wrześniu i październiku 2010 r. Obejmie prawie 2 miliony gospodarstw rolnych, w większości o powierzchni przekraczającej 1 hektar, zajmujących się ...

czytaj dalej »

2009-07-28

GUS: Konsumentom wraca zaufanie

GUS podkreśla jednak, że wskaźnik wyprzedzający osiągnął poziom najwyższy od początku roku, podczas, gdy wskaźnik bieżący jest niższy tylko od notowania styczniowego. Obserwowane w ostatnich czterech miesiącach pozytywne tendencje zmian wskaźników ufności konsumenckiej dotyczą prawie wszystkich podstawowych czynników wpływających na kształtowanie poziomu i tendencji zmian konsumpcji gospodarstw domowych. Znaczną poprawę wskaźników w tym okresie zanotowano przede wszystkim w odniesieniu ...

czytaj dalej »

2017-01-30

GUS: wzrosło pogłowie bydła

.), cieląt poniżej 1 roku było 28,7 proc., a młodego bydła hodowlanego w wieku 1-2 lata - 27,4 proc. W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła z grudnia 2015 r. zwiększył się udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,6 p. proc.) i młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,8 p. proc.). Jak wskazują eksperci GUS, wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła, wynikające ze wzrostu pogłowia bydła we wszystkich kategoriach wiekowych. Średnia cena ...

czytaj dalej »

2016-12-21

GUS: gorsze nastroje konsumentów

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej. Dla większości jego składowych odnotowano wartości niższe niż przed miesiącem. Największy spadek wystąpił w przypadku ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 3,5 pkt. proc.) - czytamy w komunikacie GUS. GUS zaznaczył, że oceny obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego spadły odpowiednio o 1,9, 1,1 ...

czytaj dalej »

2014-04-23

GUS: Wskaźniki koniunktury rosną

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w kwietniu na poziomie plus 9 pkt, czyli wzrósł o 4 pkt wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. Poprawę koniunktury sygnalizuje 21 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 12 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 14 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu ...

czytaj dalej »

Najnowsze galerie>>

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze