Szukaj

w serwisie Forsal.pl

Hasło:
Kryteria:
Szukaj w:
Zakres:
Data publikacji:
wyczyść

Znaleziono 25865 artykułów w 0,036s. Strona 1 z 100:

2012-08-16

W Korei Północnej powstaną chińskie strefy ekonomiczne

Jedynym poważnym graczem pozostały zatem firmy chińskie z kapitałem państwowym. W ten sposób rozwój specjalnych stref ekonomicznych w Korei Północnej pozostanie w rękach chińskiego rządu. Trzy strefy ekonomiczne budowane będą na terenie wybrzeża koreańskiego, w pobliżu granicy z Chinami. W celu nawiązania współpracy i opracowania metod działania 100 działaczy północnokoreańskich zostało zaproszonych do sąsiadującej z Koreą prowincji chińskiej Jilin.

czytaj dalej »

2015-12-15

Kapitał początkowy

KapitaÅ poczÄtkowy â jest to kapitaÅ obliczany dla wszystkich ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy przed 1 stycznia 1999 r. (przed wejÅciem w życie ustawy emerytalnej pracowali powyżej 6 miesiÄcy. WartoÅÄ kapitaÅu poczÄtkowego ustala siÄ zawsze na dzieÅ 1 stycznia 1999 r. i ewidencjonuje - tak jak skÅadki na ubezpieczenie emerytalne - na indywidualnym koncie ubezpieczonego. WielkoÅÄ kapitaÅu poczÄtkowego zależy od dÅugoÅci udowodnionych okresów skÅadkowych i nieskÅadkowych

czytaj dalej »

2015-12-15

Kapitał własny

Kapitał własny - suma wartości kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, pomniejszona o sumę wartości należnych wpłat na kapitał zakładowy, akcji własnych, niepokrytej straty z lat ubiegłych, straty netto z bieżącej działalności i odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

czytaj dalej »

2015-12-15

Kapitały mniejszości

Kapitały mniejszości - ta część aktywów netto podmiotu zależnego, która należy do udziałowców spoza grupy kapitałowej. Zobacz też: Podmiot zależny Podmiot współzależny Podmiot stowarzyszony Grupa kapitałowa

czytaj dalej »

2015-12-15

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy (ang. Supplementary capital) - element kapitału własnego. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysków. W każdym roku obrotowym minimum 8 proc. zysku przeznaczane jest na kapitał zapasowy do momentu aż jego wartość osiągnie poziom jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego możne być użyty tylko i wyłącznie na pokrycie strat poniesionych w danym roku obrotowym.

czytaj dalej »

2015-12-15

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy - inaczej, kapitał założycielski - jest to pierwotny wkład właścicieli wniesiony przy założniu spółki. Wartość kapitału zakładowego musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub jej statutem. Jego wartość minimalna jest różna w przypadku różnych form działalności gospodarczej.

czytaj dalej »

2015-12-15

Kapitał stały

Kapitał stały (ang. constant capital) – suma kapitału własnego i zobowiązań długoterminowych. Zobacz też: Bilans kapitał własny

czytaj dalej »

2018-09-05

Czy kapitał ma narodowość?

Korporacja ma z kolei to do siebie, że posługuje się kapitałem, a kapitał jako twór i jako definicja jednak jest tworem bezpaństwowym i beznarodowym, ponieważ jest to zasób służący do maksymalizacji efektywności - dodał. Podkreślał zarazem, że każda korporacja żyje na styku tych dwóch elementów, a połączenie tych elementów kreuję sytuację niezwykle skomplikowaną.

czytaj dalej »

2009-09-04

Rośnie kapitał OFE

Zarządzający wszystkich OFE zdołali wypracować dodatnie stopy zwrotu. Najlepiej poradził sobie Wojciech Olszewski z OFE Polsat, który zarobił dla uczestników swojego funduszu nieco ponad +3 proc. Zaraz za nim uplasowały się 3 fundusze (Pekao OFE, OFE PZU Złota Jesień oraz Generali OFE) z wynikiem +2,6%. Największy wpływ na przyrost wartości aktywów miał więc, dzięki sprzyjającej koniunkturze giełdowej, wynik z zarządzania. Tym razem funduszom udało się wypracować niemal 3,8 mld PLN zysku. Resztę

czytaj dalej »

Najnowsze galerie>>

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze