Szukaj

w serwisie Forsal.pl

Hasło:
Kryteria:
Szukaj w:
Zakres:
Data publikacji:
wyczyść

Znaleziono 11577 artykułów w 0,043s. Strona 1 z 100:

2015-12-15

Odsetki

Odsetki - w przypadku depozytów bankowych, jest to procentowy przychód od wartości zdeponowanego kapitału po określonym okresie czasu. W przypadku kredytu, jest to wyrażony w procentach koszt w odniesieniu do ustalonego okresu. Zobacz też: Kapitalizacja odsetek RRSO Zmienna stopa procentowa

czytaj dalej »

2015-12-15

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek – jest to czas po jakim dopisywane są odsetki do rachunku. W depozytach bankowych, po określonym w umowie okresie czasu, do zgromadzonego kapitału dopisywane są odsetki powiększając podstawę naliczania odsetek w następnym okresie. Okres po jakim dopisywane są odsetki nazywamy kapitalizacją (np. kapitalizacja dzienna, miesięczna, roczna itp.). Zobacz też: Odsetki skapitalizowane

czytaj dalej »

2015-12-15

Odsetki ustawowe

Prawo do odsetek ustawowych mają zarówno przedsiębiorcy jak i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Jeżeli w umowie pomiędzy stronami nie znalazł się zapis określający wypłatę odszkodowania w inny sposób (odsetki umowne), to należną kwotę oblicza się w oparciu o odsetki ustawowe. Odsetki ustawowe od należnej sumy pieniężnej przysługują tylko wtedy, gdy to wynika z: czynności prawnej, ustawy, orzeczenia sądu, decyzji innego właściwego organu.

czytaj dalej »

2015-12-15

Odsetki skapitalizowane

Odsetki skapitalizowane (procent składany) – w przypadku depozytów bankowych, jest to przychód z odsetek od wartości kapitału powiększonego o wcześniej naliczone odsetki z poprzednich okresów. Na rachunkach oszczędnościowych odsetki oblicza się od kwoty kapitału zgromadzonego na rachunku a więc od kapitału powiększonego już o odsetki z poprzednich okresów rozliczeniowych. Są to tzw. odsetki skapitalizowane. Zobacz też: Odsetki Kapitalizacja odsetek RRSO

czytaj dalej »

2012-05-09

Wyższe odsetki za długi u fiskusa

Środowa podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej przełoży się nie tylko na wyższe raty kredytów złotowych, ale także na wyższe odsetki od zaległości podatkowych. Zgodnie bowiem z Ordynacją podatkową stawka odsetek za zwłokę w zapłacie podatków jest sumą 200% stopy lombardowej – a ta właśnie została podwyższona - oraz 2% (ale nie mniej niż 8%). Odsetki wyższe o pół punktu procentowegoZgodnie z decyzją RPP, stopa lombardowa wzrasta od 10 maja 2012 r. z 6,00% do 6,25%.

czytaj dalej »

2009-04-24

Trzy miesiące bez odsetek

Te dodatkowe koszty to często ponad 1/3 kosztu kredytu, ich suma przekracza niekiedy sumę odsetek. Kredyt gotówkowy można jednak uzyskać znacznie szybciej niż kartę. Poza tym zwykle w kolejnych latach korzystania z karty jest ona bezpłatna, tylko jeśli posiadacz aktywnie z niej korzysta. W przeciwnym wypadku musi zapłaci prowizję wynoszącą kilkadziesiąt złotych.

czytaj dalej »

2009-06-18

Pożyczyłeś - płać odsetki

W takiej właśnie sprawie - na wniosek urzędu skarbowego - rozstrzygał ostatnio sąd w Krakowie. Uznał on, że nieoprocentowana pożyczka, to zysk dla korzystającego z pieniędzy. Gdyby chciał on zaciągnąć kredyt w banku, musiałby za niego zapłacić. Ośmielona wyrokiem skarbówka może się baczniej przyglądać takim pożyczkom, powiedziała gazecie Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca w PricewaterhouseCoopers. W urzędzie trzeba rejestrować pożyczki powyżej 5 tys. zł. Bez obawy możemy natomiast pożyczać rodzinie

czytaj dalej »

2009-04-16

Odsetki pójdą w dół

Od wczoraj niższe odsetki od depozytów, średnio o 0,5 pkt proc., obowiązują w ING Banku Śląskim, wcześniej spadło oprocentowanie m.in. w Nordea Banku, DnB Nord i Volkswagen Banku, a niedawno także największy na rynku PKO BP obniżył oprocentowanie depozytów o 0,5 – 0, 7 pkt proc. Bank Pocztowy zredukował nawet oprocentowanie swojej sztandarowej lokaty Killer z 7 do 4,5 proc.

czytaj dalej »

2012-12-05

Niższe odsetki za długi u fiskusa

W efekcie stopa odsetek od zaległości podatkowych będzie wynosiła 13,5% (do dzisiaj odsetki za zwłokę kosztowały podatników 14% w skali roku). Zgodnie bowiem z Ordynacją podatkową stawka odsetek za zwłokę w zapłacie podatków jest sumą 200% stopy lombardowej oraz 2% (w sumie nie mniej niż 8%). To już druga obniżka stopy lombardowej w 2012 r. – poprzednia miała miejsce nieco ponad miesiąc temu, 7 listopada, dzięki czemu odsetki od zaległości podatkowych obniżyły się z 14,5% do 14%.

czytaj dalej »

2009-11-24

Rośnie odsetek złych kredytów

W październiku odsetek należności zagrożonych firm spadł. Z ponad 10,52 proc. we wrześniu obniżył się do 10,49 proc. Wartość kredytów, z jakimi mają problem przedsiębiorstwa, a wraz z nimi i banki, na koniec października wyniosła 22,49 mld zł wobec 22,59 mld zł miesiąc wcześniej. Przyrost zagrożonych należności negatywnie wpływa na wyniki banków, ponieważ zmusza je do tworzenia rezerwy na niespłacane kredyty.

czytaj dalej »

Najnowsze galerie>>

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze