"Doceniając znaczenie transportu intermodalnego dla rozwoju Polski, minister inwestycji i rozwoju zdecydował się zgłosić Komisji Europejskiej zwiększenie budżetu programu pomocowego dla transportu intermodalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z wcześniej planowanego jednego miliarda zł do dwóch miliardów zł" - wyjaśnił resort na swojej stronie internetowej.

Ministerstwo poinformowało, że KE zaakceptowała tę propozycję.

"Dzięki inicjatywie ministra inwestycji i rozwoju oraz zgodzie Komisji, podwojone zostaną środki dostępne na budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych. Te przedsięwzięcia mają istotne znaczenie dla realizacji postanowień Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze transportu" - podkreślono w komunikacie.

Transport intermodalny to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu. (PAP)

autor: Michał Boroń