Ursus Bus ma uzyskać 56,14-69,46% zysku ze sprzedaży bezemisyjnych autobusówWarszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Ursus Bus będzie posiadał 56,14-69,46% udziału w zysku z wynagrodzenia od nabywców pojazdów bezemisyjnych w fazie wdrożeniowej, wynika z komunikatu Ursus w restrukturyzacji.

"Odbyło się w siedzibie NCBiR spotkanie przygotowawcze przed zawarciem umowy w ramach postępowania na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego. […] ustalony podział prac w ramach konsorcjum Ursus Bus:

Faza Badawczo-Rozwojowa (podzielona na 3 etapy): budżet przeznaczony na realizację fazy badawczo-rozwojowej dla Konsorcjum Ursus Bus wynosi 22 350 000 zł netto:

Etap 1 - opracowanie dokumentacji pojazdu 12 m:

Wynagrodzenie Ursus Bus za opracowanie założeń konstrukcyjnych autobusu 12m w ramach Etapu 1 wynosi 38,40%

Ursus Bus nie uczestniczy w tym etapie.

Etap 2 - opracowanie prototypu pojazdu 12 m:

Wynagrodzenie Ursus Bus za budowę prototypu autobusu 12m wynosi w tym etapie 58,86%

Wynagrodzenie Ursus Bus wykonanie szkieletu pojazdu 12m wynosi w tym etapie 2,3%

Etap 3 - opracowanie typoszeregu prototypów pojazdów 10m, 12m i 18m:

Wynagrodzenie Ursus Bus za opracowanie założeń konstrukcyjnych autobusu 10m i 18m w ramach Etapu 3 wynosi 79,02%

Wynagrodzenie Ursus Bus za wykonanie szkieletów pojazdów 10m i 18m wynosi w tym etapie 3,49%

Faza Wdrożeniowa: budżet przeznaczony na realizację fazy wdrożeniowej dla Konsorcjum Ursus Bus zaplanowano na 2 514 200 000,00 zł netto.

W ramach tego etapu Ursus Bus produkuje pojazdy 10, 12 i 18m, zaś Ursus dostarcza szkielety do ww pojazdów.

Strony przyjęły następujący podział zysku z wynagrodzenia od nabywców pojazdów, tj.:

Ursus Bus za każdy pojazd 10m - 56,14%

Ursus Bus za każdy pojazd 12m - 60,5%

Ursus Bus za każdy pojazd 18m - 69,46%

Ursus Bus za wyposażenie dodatkowe - 100%

Ursus Bus każdy pojazd 10m, 12m i 18m - 5%" - podano w komunikacie.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)