Występując na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach szef zarządcy kolejowej infrastruktury przypomniał, że z punktu widzenia przewozów towarowych nie są najważniejsze prędkości chwilowe pociągów, lecz tzw. prędkość handlowa, uzależniona głównie od przepustowości odpowiednio przystosowanych szlaków i płynności ruchu.

Merchel przypomniał, że wobec skali prowadzonych dziś inwestycji, przewóz towarów koleją odbywa się stosunkowo wolno. „Jeśli prędkość handlowa jest teraz stosunkowo niska, na poziomie 20 km/h – mówimy o czasie dostarczenia ładunku – przy obecnych inwestycjach naszym celem jest nie zwiększanie, a utrzymanie tej prędkości” - zastrzegł.

„Natomiast za kilka lat, cztery-pięć lat powinien nastąpić skokowo wzrost do poziomu ok. 40 km/h, a to jest dzisiaj średnia europejska” - zaakcentował prezes PKP PLK.

Nawiązał też do dyrektyw unijnych wymagających, aby do końca 2030 r. tzw. sieć bazowa TEN-T, czyli europejskich korytarzy transportowych (w Polsce to linie: E 20, E 30, E 59, C-E 59, E 65, C-E 65 i E 75) była dostosowana m.in. do parametrów nacisku 22,5 tony na oś i długości składów 750 m.

Jak zaznaczył szef PLK, nie zawsze dotychczasowe modernizacje głównych linii prowadziły do osiągnięcia tych parametrów, jak np. w przypadku linii E 20 od Poznania do niemieckiej granicy. „Obecnie modernizowany odcinek Warszawa – Poznań już to zapewnia, kolejne poprawki trzeba wykonać do przejścia Terespol. Na pewno do lat 2027-30 będziemy mieli te linie przystosowane” - uznał.

Członek zarządu PKP Cargo ds. handlowych Grzegorz Fingas mówił w Katowicach, że zgodnie z przyjętą w ub. roku strategią spółki, chce ona wzmocnić swoją pozycję w zakresie przewozów intermodalnych. „Widzimy olbrzymi potencjał rynku, a w tym naszą szansę na rozwój, w ramach (chińskiej - PAP) inicjatywy Pasa i Szlaku” - wskazał.

„W ostatnim czasie obserwujemy znaczący wzrost przewozów w tym obszarze – w ub. roku było to 6 tys. jednostek transportowych, które przetransportowaliśmy w ramach tej inicjatywy. To potencjał, który chcemy budować obok tradycyjnych przewozów, które są naturalną przewagą konkurencyjną Cargo” - ocenił Fingas.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra wskazał na potrzebę tworzenia warunków, aby transport z dalekiego Wschodu w jak największym stopniu mógł korzystać z polskich linii kolejowych, którymi przebiegają europejskie szlaki transportowe E20 (Kunowice – Poznań – Warszawa – Terespol) i E30 (Zgorzelec - Wrocław - Katowice – Kraków – Medyka).

„To linie, które mają bardzo dobre warunki eksploatacyjne. Mamy jedno z większych przejść granicznych w Małaszewiczach (pod Terespolem - PAP), które jest modernizowane, dostosowywane, aby kilkanaście par pociągów dobowo mogło przez nie przejeżdżać. Natomiast jako regulator obawiamy się, że w perspektywie pięciu, dziesięciu, piętnastu lat przejście to może być niewystarczające” - uznał.

„Dlatego nie mamy wątpliwości, że powinniśmy się przygotować, aby drugie takie przejście, a być może – jeśli będą takie potrzeby – kolejne przejścia były przygotowane, aby towar ze wschodu przejeżdżał na zachód Europy przez wschodnią granicę Polski” - zdiagnozował szef UTK.

Prezes PLK przypomniał jednak, że obecnie przejście w Terespolu maksymalnie nie jest jeszcze wykorzystywane. Przy możliwościach odprawy 14 par pociągów na dobę, obecnie przejeżdża przez nie średnio 7-10 par pociągów. „Natomiast biorąc pod uwagę przewidywany zwiększony wolumen pociągów, prowadzimy już prace projektowe" - poinformował.

„Będziemy mieli dokumentację i na pewno chcielibyśmy zbudować w ciągu dwóch lat tzw. Terespol-bis towarowy i dodatkowy most na Bugu, co pozwoli na zwiększenie ruchu z tych 14 do 40-50 pociągów. Czyli mówimy: razy trzy w stosunku do stanu obecnego i o tym, że gdy zakończymy modernizację linii E20 będziemy przygotowani w ciągu kilku lat, żeby tych towarów było przewożonych znacznie więcej” - zadeklarował Merchel.(PAP)

autor: Mateusz Babak