Spółka wyjaśniła, że w ramach podpisanej umowy PKP Energetyka będzie świadczyć m.in. całodobowy serwis awaryjny i obsługę techniczną, zapewniającą niezbędne wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej.

"Określono również warunki i zakres wykonywania oględzin sieci trakcyjnej, przeglądów okresowych, przejazdów inspekcyjnych w celu sprawdzenia parametrów sieci. Zapisy określają naprawy bieżące, wymianę wyeksploatowanych elementów sieci trakcyjnej" - dodano.

PKP PLK podały, że umowa dotyczy również zabezpieczenia sieci zimą. Usługi takie mają świadczyć specjalne pociągi.

W umowie zapisano, że łączna wartość wynagrodzenia z tytułu utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej w latach 2020-2023 nie przekroczy 1 mld 177 mln zł. (PAP)

autor: Michał Boroń